Infofinanciar > Info > Poți fi profesionist de tânăr! Nu trebuie să mai aștepți să faci 21 de ani ca să îți iei categoria C la permisul auto
Info

Poți fi profesionist de tânăr! Nu trebuie să mai aștepți să faci 21 de ani ca să îți iei categoria C la permisul auto

permis_auto_conducere
Foto: economedia.ro

Preşedintele Iohannis a promulgat legea care prevede reducerea vârstei minime de obţinere a unui permis de conducere pentru categoriile C, CE, D, DE.

Astfel,  mai nou, vârsta minimă pentru obținerea unui permis va fi de 18 ani (față de 21) pentru categoriile C și CE. De asemenea, scade şi de la 24 la 21 ani vârsta necesară pentru categoriile D, DE.

Actul semnat de președinte prevede și faptul că titularul permisului poate obţine istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei astfel: de pe site-ul IGPR sau de la orice structură de Poliţie rutieră.

Ca în Europa

Actul completează ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002,  în scopul transpunerii unora dintre dispozițiile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere.

Prevederea exactă

„Prin excepţie, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C şi CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezenţa instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obţinerea certificatului de calificare profesională iniţială (CPI), astfel cum acesta este reglementat prin Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau cu înscrierea codului european armonizat privind deţinerea unui CPI”, arată legea promulgată de către şeful statului, informează stirileprotv.ro.

Totodată, „prin excepţie, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D şi DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezenţa instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul unităţii competente în timpul desfăşurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obţinerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deţinerea unui CPI”.