Infofinanciar > Info > Persoanele fizice vor fi inspectate de ANAF. Contribuabilii vor putea să își rectifice declarațiile
Info

Persoanele fizice vor fi inspectate de ANAF. Contribuabilii vor putea să își rectifice declarațiile

Declarație pe proprie răspundere, Sursă foto: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Sursa foto: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Ordonanta de Urgență nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală introduce o serie extinsă de modificări ale activității Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Schimbările vizează și modul în care inspectorii ANAF realizează verificarea persoanelor fizice, iar Agenția are în lucru un ordin de punere în aplicare a noilor prevederi al3 Codului de procedură fiscală.

Modificările aduse la nivel procedural prevăd că inspectorii ANAF vor trebuie să notifice în prealabil persoanele fizice identificate cu risc fiscal. Conform noilor prevederi, pentru verificarea situaţiei fiscale personale a unei persoane fizice, inspectorii ANAF vor realiza următoarele activităţi preliminare:

– analiza de risc,

– notificarea de conformare,

– selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.

Contribuabilii pot să își corecteze declarațiile

Modificările introduse de OUG 188/2022 prevăd că pentru contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale, „organul de inspecție fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceștia a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale“.

Prin notificarea trimisă de ANAF se comunică persoanei fizice că, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării, are posibilitatea să depună sau să își corecteze propriile declarații fiscale. „Până la expirarea acestui termen, organul de inspecție fiscală nu întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale“. Astfel, noua procedură oferă contribuabililor posibilitatea de a-și reanaliza situația fiscală și, în funcție de rezultate, să depună sau să corecteze declarațiile fiscale.

În cazul în care, după împlinirea termenului prevăzut mai sus persoanele identificate cu risc fiscal ridicat nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați, ei sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.

Modificările mai prevăd că, în cazul în care contribuabilul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, „acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale. Decizia de impunere provizorie reprezintă titlu de creanță care devine titlu executoriu la data la care se împlinește termenul de plată.“

Ce anume urmărește ANAF când face analiza de risc

Conform Codului fiscal modificat, analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabilește și clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, indicator care se comunică contribuabilului, la cererea acestuia.

Riscul aferent unei persoane fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezintă diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă. Diferența este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori este mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei.

Conform informațiilor HotNews, valoarea veniturilor declarate și estimate ca fiind realizate de un contribuabil în perioada analizată de ANAF se determină, în principal, pe baza următorilor indicatori fiscali şi patrimoniali:

– veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori;

– creşterile sau descreşterile elementelor patrimoniale ale persoanei fizice;

– cheltuielile personale efectuate;

– fluxurile de trezorerie.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.