Info

Cum își pot achita românii obligațiile fiscale? Ghidul oferit de ANAF

Bani, Sursă foto: Bizlaw
Sursă foto: Bizlaw

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul propriu un ghid informativ intitulat „Cum și unde ne putem plăti obligațiile fiscale”. Prin intermediul acestuia, reprezentanții instituției au prezentat modalitățile prin care românii își pot achita dările către ANAF.

Materialul Agenției a fost postat la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor.

Astfel, conform celor de la ANAF, românii își pot plăti impozitele, taxele, contribuțiile, dar și alte sume datorate bugetului general prin numerar la casieriile Trezoreriei Statului sau cu cardul bancar pe platformele „Spațiu Privat Virtual” și „Ghișeul.ro”.

Totodată, contribuabilii își pot plăti dările prin virament bancar, prin ordin de plată multiplu electronic, cu mandat poștal sau prin intermediul oficiilor poștale, scriu cei de la Adevărul.

Ce metode au românii să-și plătească taxele la ANAF

Conform ghidului „Cum și unde ne putem plăti obligațiile fiscale”, pentru a-și plăti taxele către ANAF, contribuabilii din țara noastră dispun de mai multe metode.

a) online, cu cardul

Datele de logare pentru Ghiseul.ro se obțin on-line, accesând secțiunea „SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagină www.ghiseul.ro și parcurgând următorele etape: „Verificare CNP – Validare card – Trimitere e-mail cu datele de logare”

b) cu cardul, la casieriile Trezoreriei

Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa din actul de identitate: buletin/carte de identitate, permis de ședere pe teritoriul României, număr de înregistrare fiscală)

c) prin virament bancar

Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Codurile IBAN Model de completare În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNPul / CIF-ul / CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minim 5 angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru. Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”. Pentru efectuarea plăților, pot fi utilizate și serviciile e-banking.

d) prin ordin de plată multiplu electronic (OPME)

Poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi obținut astfel: – prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sistemul naţional de raportare Forexebug – Informaţii publice – Formulare; – de la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice şi, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice. Recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), secţiunea Mesaje.

e) prin numerar, la casieriile Trezoreriei

Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa unde locuiesc efectiv, sediul activității, sediul social)

f) cu mandat poștal

Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Codurile IBAN Mandatul poștal se completează în secțiunea „Destinatar”, câmpul „C.I.F./C.U.I.” cu CNPul/ CIF-ul/ CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata.