Info

O nouă penalizare pe care o riscă ANAF! Termene strânse pentru returnare

ANAF - sursa foto - g4media.ro
sursa foto: g4media.ro

ANAF va trebui să restituie banii celor care au făcut plăți către bugetul de stat fără ca acestea să fie datorate, în maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Proiectul are ca scop reglementarea sistemului de returnare a banilor încasați de Fisc, care a creat până acum o multitudine de nemulțumiri din partea cetățenilor, care s-au plâns de termenele foarte lungi de returnare a sumelor de bani. Spre exemplu, pentru sumele plătite fără a fi datorate, reglementările de până acum  au prevăzut un termen de 45 de zile lucrătoare pentru restituirea lor.Fiscul

De asemenea, există un termen stabilit și mai lung, de 60 de zile de la data comunicării de impunere a cererii, stabilit pentru rambursarea diferențelor de impozite care au rezultat din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice.

Noi reguli pentru Fisc

Noul termen de restituire a banilor pentru cei care au făcut plăți către bugetul de stat, fără a fi datorate, este de 5 zile. De asemenea, sumele percepute în plusdin diferența de impozite rezultată din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice vor primi o restituire din oficiu din partea Fiscului, într-un termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de impunere.

În cazul nerespectării noilor termene pentru rambursarea sumelor încasate în plus, ANAF va fi sancționat de stat. „Legea trebuie să fie una pentru toți și respectul trebuie să fie reciproc”, a declarat Grațiela Gavrilescu, europarlamentar PUSL, pentru Antena3, cu privire la respectarea restituirii sumelor în termenul stabilit de lege din partea ANAF-ului, conform Jurnalul.ro.

În proiect se mai precizează ca Fiscul are datoria față de contribuabil de a restitui sau de a rambursa sumele de la buget în cazul penalității de întârziere, din ziua de după cea în care a expirat termenul de scadență a acestora, până la data stingerii prin oricare mod prevăzut de lege.

Penalitățile vor fi calculate în funcție de numărul de zile întârziate, începând cu ziua următoare de după începutul termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Penalitatea de întârziere se calculează pentru fiecare zi, nivelul fiind stabilit la 0,01% pentru fiecare zi întârziată și se suportă din același buget din care se resituie/rambursează sumele solicitate de contribuabil/plătitor. În plus, penalitățile de întârziere nu vor anula obligația de plată a dobânzilor.

„Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale datorate contribuabilului, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”(Citat din proiectul de modificare a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal).