Infofinanciar > Info > Notarii câștigă bani mulți! Cât costă să faci un partaj în anul 2023
Info

Notarii câștigă bani mulți! Cât costă să faci un partaj în anul 2023

succesiune la notar Sursă foto Notariat Berevoianu
Sursă foto: Notariat Berevoianu

Un partaj, adică împărțirea bunurilor între mai mulți coproprietari, comoștenitori, soți sau foști soți realizat la notar are un cost, care se calculează raportat la o parte din valoarea bunurilor de împărțit. De asemenea, pentru calcularea costului pe care ar trebui să îl achite beneficiarii de partaj, este necesar să se ia în calcul și modalitatea aleasă de a împărți bunurile. 

În cazul unui partaj pe cale amiabilă realizat la notar, este necesar să se țină cont de un număr de criterii. Trebuie să se ia în calcul costul împărțirii unui imobil pe care notarială, care este raportat la valoarea sa pe piață. 

De asemenea, trebuie să se ia în calcul și taxele notariale, care se calculează după valoarea actuală a bunurilor împărțite. 

Ce trebuie realizat înainte de un partaj la notar 

Părțile pot conveni în mod liber asupra onorariului avocatului, dar acesta trebuie să țină cont de complexitatea cazului, de probe, de valoarea bunurilor părților și de disponibilitatea părților de a coopera. De cele mai multe ori, în cazul unui divorț amiabil, este necesar să se stabilească de la început care vor fi costurile fiecărui profesionist. 

În plus, este important să se stabilească ce tip de document notarial să se utilizeze, și să se înțeleagă clar care sunt termenii și condițiile documentului ales. Chiar și notarul costă o sumă fixă pentru consultația juridică inițială. Cel mai important lucru este să vă asigurați că actul pe care îl alegeți va trece testul de rezistență în instanță, indiferent dacă angajați un avocat sau un notar cu experiență judiciară anterioară. 

Astfel, cotul unui partaj notarial pot diferii deprinzând de valoarea de cotă partajată. Spre exemplu, dacă se ia în calcul o valoare de 50.000 de euro, din aceasta 3.152 va fi suma care ar semnifica onorariu notarial și 370 de lei este taxa de intabulare. După aceste sume, putem deduce că din suma totală de 50.000 de lei, 3.552 de lei se vor duce în buzunarul notarului. 

În cazul unei valori de 100.000 de euro, 5.218 va fi onorariul notarial, iar taxa de intabulare poate fi chiar și de 740 de lei. Astfel, suma totală necesară pentru taxele notariale, poate ajunge la 5.958 de lei. 

Ce documente sunt necesare pentru realizarea unui partaj notarial 

Pentru realizarea împărțirii unor bunuri la notar, este necesară alcătuirea unui dosar. Dosarul trebuie să conțină actele de identitate ale ambelor părți, actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul partajului care pot fi, după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc și certificatele de rol fiscal pe numele fiecăruia dintre coproprietari, eliberate de administraţia financiară competentă, din care să rezulte că aceștia sunt la zi cu plăţile către stat. 

În plus, în dosar este important să se regăsească Documentația cadastrală a bunului imobil, adică planul cadastral, releveu și încheierea de intabulare. Dosarul trebuie să aibă în componență și un extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

Proprietarii de apartamente trebuie să prezinte un certificat de la asociația de proprietari sau de locatari care să dovedească faptul că și-au plătit toate datoriile precum întreținere, reparații, cheltuieli comune etc, potrivit Cancan.

Ultimul document care trebuie regăsit în dosar este un certifica de urbanism, însă acest lucru este necesar doar în cazul terenurilor, nu și al obiectelor sau locuințelor.