Infofinanciar > Info > Noi modificări în Codul Muncii și Codul Administrativ. Funcționarii publici pot lucra de acasă
Info

Noi modificări în Codul Muncii și Codul Administrativ. Funcționarii publici pot lucra de acasă

Loc de muncă, Sursă foto: unsplash.com
Sursă foto: unsplash.com

Parlamentul a adoptat un proiect de modificare al Codului Muncii care prevede mai multe drepturi pentru salariaţi, printre care se numără și concediul în cazul unei urgențe de familie. Totodată, s-a decis că funcţionarii publici pot lucra de acasă.

Deputaţii au introdus mai multe articole noi care prevăd faptul că angajatorul are obligaţia acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului concediului de îngrijitor. Acest lucru apare când angajatul oferă îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie ca urmare a unei probleme medicale grave.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 în scopul transpunerii în legislaţia naţională a mai multor directive europene, conform Agerpres. Proopunerea a trecut în Camera Deputaților cu 253 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 23 de abţineri.

Funcționarii pot lucra de acasă maxim 5 zile pe lună

De asemenea, a fost introdus un nou articol în Codul Administrativ care se referă la faptul că funcţionarii publici pot lucra în regim de telemuncă, precum şi în regim de muncă la domiciliu. Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice pot stabili prin act administrativ şi alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru.

Funcționarii care pot lucra în regim de telemuncă sunt cei care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, care au o stare de sănătate ce nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţilor dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Perioada acceptată este de maxim 5 zile pe lună.

Noi dispoziții pentru acordarea de concedii

Alături de dreptul la concediu de îngrijitor, a fost introdusă și posibilitatea concediului de paternitate. Acestea nu sunt incluse în durata concediului de odihnă. Ele constituie vechime în muncă și nu sunt condiționate de perioada de activitate prestată. Totodată, încălcarea obligației de acordare a acestora atrage după sine o amendă de la 4,000 la 8,000 de lei pentru angajator. Recuperarea perioadei de concediu se va negocia de comun acord între angajator și salariat. Mai mult, nu este posibilă concedierea salariatului pe durata concediului de îngrijitor sau concediului paternal. Angajații au dreptul la cel mult 10 zile lucrătoare pe an pentru situații de urgență, neprevăzute, cu informarea în prealabil a angajatorului.

Conform noilor prevederi, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator. Cel din urmă are obligaţia să-i răspundă motivat angajatului, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Alte prevederi incluse în acest proiect vizează dispozițiile pentru concedierea angajaților, respecterea drepturilor la locul de muncă, egalitatea de șansă și stabilirea unui program individualizat de muncă în funcție de nevoile angajaților.