Infofinanciar > Educație financiară > Modificări privind popririle bancare. Ce penalități va plăti statul pentru întârzierea rambursărilor
Educație financiară

Modificări privind popririle bancare. Ce penalități va plăti statul pentru întârzierea rambursărilor

money.com
sursa foto money.com

Senatorii social-democrați au inițiat un proiect de lege prin care statul român ar urma să plătească penalități pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget. Pe lângă penalitățile plătite, ar fi vorba și de majorări de întârziere din ziua imediat următoare expirării termenelor de restituire.

Inițiatorii propunerii legislative sunt de părere că „nimic nu justifică de ce actuala reglementare prevede penalități de întârziere, precum și majorări de întârziere doar în sarcina debitorului – contribuabil, iar nu și în sarcina debitorului – organ fiscal”. Acest lucru ar urma să se schimbe pentru a stabili o relație mai egală între stat și cetățean.

Nivelul penalității de întârziere va fi de 0,01% pentru fiecare zi și „se suportă din același buget din care se restituie sau se rambursează, după caz, sumele solicitate de contribuabil/plătitor”. Totodată, proiectul prevede măsuri pentru scurtarea duratei de ridicare a popririi asupra sumelor indisponibilizate, dar și pentru evitarea blocării nejustificate a conturilor contribuabililor, informează Profit.ro.

Ce presupun modificările Codului de procedură fiscală

„Instituirea unui tratament diferit trebuie să fie justificată obiectiv şi rezonabil. Or, nimic nu justifică de ce actuala reglementare prevede penalităţi de întârziere, precum şi majorări de întârziere doar în sarcina debitorului – contribuabil, iar nu şi în sarcina debitorului – organ fiscal, ambii fiind în aceeaşi situaţie juridică: debitori într-un raport de drept fiscal. Aceleaşi reguli care se impun contribuabilului trebuie să fie aplicate și organului fiscal. În lumina acestui principiu al egalităţii în faţa legii, consacrat prin articolul 16 din Constituţia României, organul fiscal trebuie să fie sancţionat şi/sau amendat în acelaşi fel cu contribuabilul, atunci când nu-şi respectă obligaţiile sau întârzie în îndeplinirea lor”, explică inițiatorii proiectului de modificare a Codului de procedură fiscală.

Penalitățile de întârziere se vor aplica în plus față de obligația Fiscului de a plăti dobânzi pentru sumele de restituit sau de rambursat (0,02% pentru fiecare zi de întârziere), conform Avocatnet.ro.

Egalitate în relația stat-cetățean

„Au existat mai multe situaţii în care contribuabililor – persoane fizice- le-au fost blocate toate conturile bancare şi indisponibilizate toate sumele, din aceste conturi, pentru obligaţii fiscale cu o valoare derizorie (cu titlu exemplificativ, pentru 100 lei, au fost indisponibilizate sume băneşti de zeci sau sute de mii lei, iar contribuabilii au fost puşi în situaţia de a nu a avea posibilitatea să-şi utilizeze cârdurile bancare pentru diverse plăţi curente, inclusiv atunci când erau plecaţi din ţară”, arată inițiatorii proiectului.

Documentul inițial conținea: cererile depuse de către contribuabil la Fisc se vor soluționa în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrare, nu în 45 de zile, ca acum; de principiu, tot în cinci zile lucrătoare urmează să se facă și restituirea, la cererea contribuabilului, pentru sumele plătite sau încasate fără a fi datorate; popririle bancare urmează să fie ridicate mult mai repede decât în prezent.