Infofinanciar > Educație financiară > Milioane de români domiciliați în afara granițelor pot încasa pensie comunitară! Acestea sunt pașii care trebuie urmați
Educație financiară

Milioane de români domiciliați în afara granițelor pot încasa pensie comunitară! Acestea sunt pașii care trebuie urmați

pensie b1tv.ro
Sursa foto: B1TV

În cazul în care un individ cu cetățenie româna a activat muncă legală, atât în România dar și în altă țară din Uniunea Europeană, aceasta își poate solicita dreptul de pensie comunitară, potrivit legislației în vigoare din fiecare stat în care a activat, la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare. 

Cererea de pensionare, alăturată de celelalte documente necesare, potrivit legislației în vigoare, se poate depune la autoritatea competentă din statul de domiciliu de la momentul pensionării.  

În cazul în care beneficiarul locuiește în România și dorește să obțină pensia comunitară din România, este necesară o adresare la Casa Teritorială de Pensii, cea mai apropiată de domiciliu, pentru a se depune cererea de acordare drepturilor de pensie, însoțită de toate documentele necesare acestui proces, precum și informațiile necesare prin care instituția poate obține formularul E205 din țara în care a activat cetățeanul, astfel încât să se confirme perioada de asigurare realizată în statul cu pricina. 

Cum se procedează în cazul în care beneficiarul locuiește în alt stat european, și vrea pensie din România 

Spre exemplu, dacă un viitor beneficiar de pensie comunitară este domiciliat în Italia în momentul în care îndeplinește toate condițiile necesare obținerii de pensie, acesta va fi nevoit să depună cererea de acordare a drepturilor de pensie din Italia online, la sediul INPS de la locul de domiciliu, inclusiv cu ajutorul unei instituții de asistență a lucrătorilor – „patronato”. 

Astfel, INPS va transmite cererea de emitere a formularului E205Ro către Casa Teritorială de Pensii în a cărui evidență se află beneficiarul, în cazul în c are este deja pensionar în România, nefiind necesară o deplasare până în țară în acest scop. 

Însă, dacă beneficiarul nu are calitate de pensionar în țară, INPS ar urma să trimită cererea la Casa Teritorială de Pensii desemnată ca pol e competență. În acest caz este necesar ca cererea să fie transmisă alături de fotocopia certificată conform cu originalul a documentelor din care să rezulte perioada de activitate din România. 

Iar în cazul în care beneficiarul de pensie comunitară este domiciliat în România și dorește să obțină subvențiile din alt stat european, este necesar ca acesta să se adreseze Casei Teritoriale de Pensii, de la locul de domiciliu. Acolo se poate depune cererea de acordare a drepturilor de pensie din statul respectiv în care s-a activat, furnizând toate informațiile prevăzute de legislația italiană pentru obținerea respectivelor drepturi. 

Cele mai utile sfaturi pentru persoanele care doresc să beneficieze de pensie comunitară 

În primul rând, fiecare cetățean trebuie să se asigure că dosarul de pensionare este complet, iar pentru emiterea unei decizii de pensionare de către Casa Teritorială de Pensii este necesară depunerea tuturor documentelor necesare, lista actualizată a acestor documente de poate regăsi și pe portalul CNPP. 

De asemenea, este importat de notat că dacă beneficiarul și-a schimbat numele de familie și implicit codul fiscal, este obligatoriu ca beneficiarul să solicite autorității statului european în care s-a realizat activitatea de muncă, pentru unificarea respectivelor coduri fiscale, potrivit RomâniaTV.

În plus, în cazul în care se depune cererea de pensie comunitară la Casa Teritorială de Pensii de la locul domiciliului, este necesar să se comunice și eventualele nume de familie anterioare, inclusiv codul fiscal în baza căruia contribuabilul a fost înregistrat la INPS.