Infofinanciar > Info > Măsurile austerității au fost publicate de Ministerul Finanțelor. Cum se vor reduce cheltuielile bugetare
Info

Măsurile austerității au fost publicate de Ministerul Finanțelor. Cum se vor reduce cheltuielile bugetare

Economii - sursa foto - vivafm.ro
Sursa foto: vivafm.ro

Ministerul Finanțelor a publicat măsurile de austeritate care vor fi aplicate pentru a se acoperi deficitul bugetar de 20 de miliarde de euro. Documentul a fost publicat în seara de 8 mai 2023, și se referă la măsurile care vor fi luate pentru a reduce cheltuielile bugetare pentru bugetul de stat. 

Documentul prevede noi măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene precum și modificarea și completarea unor acte normative din ordonanța de urgență referitoare la acoperirea deficitului bugetar. 

Astfel, „ordonanța austerității” va introduce o serie de noi tăieri bugetare pentru cheltuielile excesive din cadrul instituțiilor publice și ale autorităților care activează în cadrul acestor instituții. După cum prevede proiectul de lege, urmează să se blocheze angajările la stat și jumătate dintre consilierii plătiți din bani de la bugetul de stat ar urma să fie concediați.  

Ce alte măsuri au mai anunțat guvernanții 

Principalele măsuri menționate în ordonanța austerității sunt înghețarea angajărilor la stat, reducerea cu zece puncte procentuale a cheltuielilor referitoare la bunurilor și serviciilor. 

 De asemenea, urmează să se stopeze achizițiile de automobile și mobilier, astfel încât să se limiteze numărul de mandate în consiliile de administrație, iar numărul consilierilor de cabinete de va înjumătății. 

Prin aplicarea acestor măsuri de austeritate, Ministerul Finanțelor estimează că se vor aduce economii de 5,3 miliarde de lei, astfel încât să se acopere o mică bucată din gaura formată în bugetul de stat. Astfel, instituțiile își vor reduce cheltuielile cu zece puncte procentuale, angajările la stat vor fi înghețate, cu anumite excepții, jumătate dintre consilieri vor fi demiși și se va introduce un lanț scurt de aprovizionare.  

Potrivit calculelor realizate de către Ministerul Finanțelor, până la sfârșitul anului curent va fi stopată ocuparea prin concurs sau examen a oricărui post vacant sau temporar vacant, cu excepția posturilor unice în instituție, care sunt vitale pentru funcționarea propice.  

Care sunt excepțiile pentru înghețările de angajări 

O altă excepție sunt cazurile justificate temeinic, prin realizarea unui memorandum care să fi fost aprobat în prealabil în cadrul ședințelor de Guvern. În cadrul acestui memorandum va trebui menționată și argumentată necesitatea angajării unui nou ocupant pentru un post vacant sau temporar vacant și, de asemenea, încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație de buget. 

În plus, pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de austeritate, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată, potrivit Realitatea.net.

Începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul aprobă lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale respectiv deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituțiile publice subordonate.