Infofinanciar > Info > Marius-Constantin Budăi anunță ajutoare de 10.000 de lei pentru acești români! Banii vor intra de urgență pe carduri
Info

Marius-Constantin Budăi anunță ajutoare de 10.000 de lei pentru acești români! Banii vor intra de urgență pe carduri

Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale
sursa foto: Facebook Marius Budăi

Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, a anunțat duminică, 18 iunie, acordarea de ajutoare de până la 10.000 de lei de familie pentru persoanele care au fost afectate de inundațiile nimicitoare din ultimele zile. Decizia va fi votată în următoarea ședință de Guvern.

Astfel, este vorba despre o hotărâre a Guvernului privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2023.

„Adoptăm, în următoarea ședință de Guvern, o Hotărâre în vederea stabilirii sumelor de bani care vor fi acordate drept despăgubiri familiilor ale căror locuințe au fost afectate de calamități. Hotărârea se va aplica în primul rând locuitorilor din comuna Grecești, județul Dolj, afectați de inundații în aceste zile”, a transmis ministrul Muncii și Solidarității Sociale Marius Budăi.

Se dau până la 10.000 de lei de familie, ajutor de inundații

Conform notei de fundamentare, noua măsură vizează Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

„În temeiul art.271 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 37-40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, precum și în alte situații stabilite prin hotărâre a Guvernului; hotărârea va cuprinde și metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență”, se arată în nota de fundamentare.

Astfel, arată Ministerul Muncii, „familiile/persoanele singure afectate de inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice deosebite, prin însăși pierderea sau deteriorarea locuinței, a bunurilor de folosință îndelungată și a culturilor pentru care au depus efort, sunt supuse riscului de excluziune socială, majoritatea neavând  nici  venituri suficiente pentru refacerea gospodăriilor distruse, fapt pentru care este necesară intervenția și sprijinirea acestora prin acordarea de ajutoare de urgență”.

Avantajul aprobării unei hotărâri a Guvernului de acordare a ajutoarelor de urgență pentru situații de necesitate cauzate de inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice deosebite, indiferent de momentul în care acestea se vor produce pe parcursul anului 2023, va asigura sprijinirea promptă a populației și va facilita combaterea rapidă a riscului de excluziune socială a celor afectați, mai arată hotărârea.

Cine primește banii și care sunt sumele vizate

Având în vedere experiența anilor trecuți, precum și probabilitatea de producere în continuare în cursul anului 2023 de inundații și fenomene meteorologice deosebite și necesitatea de a interveni operativ pentru sprijinirea persoanelor afectate, prin proiectul alăturat de hotărâre a Guvernului se propune instituirea acordării de ajutoare de urgență pe parcursul anului 2023, pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase.

Ajutoarele de urgență se vor acorda în limita sumei de 7.000.000 lei din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale astfel:

Ø  câte 10.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75%, inclusiv;

Ø  câte 7.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 50%, inclusiv și 75%;

Ø  câte 4.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 25%, inclusiv și 50%

Ø  câte 2.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%;

Ø  câte 1.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor.

Ø  în cazul în care, urmare inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite se înregistrează pierderi de vieți omenești, familia persoanei decedate beneficiază suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numărul victimelor.

Se așteaptă noi fenomene meteo deosebite care vor afecta românii

Schimbările climatice determină apariția de fenomene meteorologice deosebite care afectează populația. Totodată, din punctul de vedere al precipitațiilor, luna iunie este cunoscută ca fiind luna cea mai bogată în precipitații dintre toate lunile anului (site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, www.meteoramania.ro). Astfel deși în unele zone cantitățile de precipitații sunt deficitare, în alte zone ale țării s-au înregistrat cantități de precipitații abundente, cu manifestări de averse torențiale, vânt puternic, grindină, viituri și inundații sau alunecări de teren, mai arată nota de fundamentare.

În acest context climatic în care dinamica și dimensiunea fenomenelor meteorologice este mai puțin predictibilă, apariția acestora afectează numeroase gospodării ale populației, iar capacitatea de prevenire sau, ulterior de combatere implică mobilizarea unui volum mare de resurse umane și financiare.

Ce zone sunt vizate de ajutoare

Din cauza fenomenelor meteorologice produse recent, în cursul lunii iunie 2023, gospodării din județele Alba, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Sibiu și Teleorman (conform informațiilor prezentate pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de urgență, www.igsu.ro) au fost afectate de precipitațiile abundente și alte fenomene meteorologice deosebite, fiind astfel nevoie de sprijinul și intervenția pompierilor militari pentru evacuarea apei din case, pentru înlăturarea efectelor negative generate de vremea rea.

Multe familii sau persoane singure au locuințele avariate, bunuri uzuale și de folosință îndelungată deteriorate, animalele și păsările din gospodării dispărute, în consecință fără elementele necesare traiului zilnic.

Ținând cont de gravitatea fenomenelor, de dificultățile de acces în localități, dar și de situația deosebită în care se află familiile și persoanele singure din zonele afectate, prin proiectul de hotărâre a Guvernului se reglementează și următoarele aspecte:

Ø  ajutoarele de urgență nominale se aprobă, prin notă, de către ministrul muncii și solidarității sociale sau persoana desemnată în acest scop;

Ø  sumele individuale se stabilesc în cuantumul prevăzut de prezenta hotărâre a Guvernului, pe bază de borderouri întocmite de către agențiile pentru plăți și inspecție socială din județele, respectiv municipiul București, unde s-au produs inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice deosebite, cu sprijinul comitetelor județene/locale pentru situații de urgență și pe baza constatărilor comisiei pentru evaluarea estimativă a pagubelor constituită prin ordin al prefectului, în baza Ordinului comun al ministrului afacerilor interne și ministrului apelor și pădurilor nr. 459/78/2019. Borderourile se avizează de primarii localităților afectate și de prefecți.

Ø  prin derogare de la  prevederile art. 37 și 38 din Normele metodologice de aplicare a  prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea acestor ajutoare de urgență nu este necesară completarea unei cereri de către familia/persoana afectată de inundații și nici efectuarea anchetei sociale;

Ø  plata ajutorului de urgență se va putea efectua atât în numerar, direct titularului, cât și în cont bancar, caz în care titularul își va exprima opțiunea în scris pe baza unei declarații pe propria răspundere.

Având în vedere amplitudinea fenomenelor și răspândirea acestora, există probabilitatea ca un număr mare de gospodării să fie afectate și să necesite sprijin pentru asigurarea nevoilor minimale de trai și prevenirea riscului de excluziune socială, fapt pentru care prin prezentul proiect de act normativ se propune ca ajutoarele să fie acordate într-o limită mai mare față de anii anteriori.