Infofinanciar > Info > Mai mulți bani de la stat! S-a majorat acest ajutor social
Info

Mai mulți bani de la stat! S-a majorat acest ajutor social

Românii se bucură se ajutor de la stat. Guvernul a dat undă verde
sursă foto: antena3.ro

Suma ajutorului de înmormântare a fost majorată, iar beneficiarul acestuia poate fi o singură persoană care poate dovedi, prin intermediul documentelor, că a achitat costurile de înmormântare sau că are calitatea de soț supraviețuitor, copil, părinte, tutore sau curator al persoanei decedate.

Ajutorul de deces trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea salariului mediu brut și se acordă în cazul decesului unei persoane asigurate sau a unui pensionar. În anul 2023, valoarea ajutorului de deces este de 6.789 de lei pentru pensionari și persoanele asigurate. Pentru membrii de familie ai asiguratului sau pensionarului, suma ajutorului de deces este de 3.395 de lei.

Unde se depune cererea de ajutor de înmormântare

În urma depunerii cererii, banii pentru ajutorul de deces se acordă într-un termen de 3 zile lucrătoare, prin intermediul următoarelor instituții: casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului și a unui membru de familie al acestora, respectiv instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului și a unui membru de familie al acestuia.

Ce documente sunt necesare pentru primire banilor

Pentru a primi ajutorul de înmormântare, sunt necesare următoarele documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
• certificat de deces (original şi copie);
• act de identitate al solicitantului (original şi copie);
• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz, potrivit Realitatea.

Cine primește ajutorul de înmormântare

În situația în care un asigurat sau un pensionar a decedat, ajutorul de deces se va acorda unei singure persoane, care poate fi: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul. În cazul în care nu există nicio solicitare din partea acestor persoane, ajutorul de deces poate fi acordat oricărei alte persoane care poate demonstra prin documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.