Infofinanciar > Info > Guvernul majorează ajutorul de deces! Câți bani se oferă pentru o înmormântare
Info

Guvernul majorează ajutorul de deces! Câți bani se oferă pentru o înmormântare

sursa foto dreamstime
sursă foto: dreamstime

După decesul unui asigurat sau pensionar, persoana responsabilă pentru cheltuielile funerare poate solicita un ajutor de stat. Pentru anul în curs, suma acestui ajutor a crescut cu aproximativ 700 de lei în comparație cu valoarea din 2022, și este acum aproape de 7.000 de lei.

Conform Legii Pensiilor, ajutorul de înmormântare poate fi solicitat în cazul decesului unui asigurat sau pensionar. Doar o singură persoană poate beneficia de acest ajutor, cu condiția să demonstreze că a suportat cheltuielile legate de deces, putând fi soțul văduv, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în absența acestora, orice persoană care face dovada suportării acestor cheltuieli. Această dovadă poate fi în orice formă acceptată de lege, cum ar fi chitanțe sau bonuri fiscale.

Ajutor de stat înjumătățit pentru restul persoanelor neasigurate

În plus, în cazul în care un membru al familiei asiguratului sau pensionarului a decedat și nu este înregistrat ca asigurat sau pensionar, se poate solicita acordarea ajutorului de deces. În astfel de situații, cuantumul ajutorului este redus la jumătate față de cel acordat în cazul decesului unui asigurat sau pensionar. Se consideră membri de familie: soțul, copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare a familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate, părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Astfel, vor veni 6.789 de lei pentru decesul unui asigurat sau al unui pensionar, conform Legii Pensiilor, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, care nu figura în evidențele autorităților ca asigurat sau pensionar, ajutorul este la jumătate din acest cuantum, adică 3.395 de lei. Aceste sume nu pot fi mai mici decât valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Documentele necesare pentru a beneficia de ajutor

Pentru a primi ajutorul de stat, trebuie să depui o cerere și să prezinți următoarele acte: certificatul de deces, actul tău de identitate (în original și copie), actele care dovedesc gradul tău de rudenie cu răposatul sau, după caz, documentul care atestă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original și copie).

De asemenea, poți fi nevoit să furnizezi și alte documente solicitate de autorități pentru a dovedi că ai suportat cheltuielile ocazionate de deces, cum ar fi dovada cheltuielilor suportate pentru deces (original și copie).

Alte documente care ar putea fi cerute, în funcție de fiecare caz în parte, sunt: act medical care să ateste boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia în cazul copilului inapt cu vârsta peste 18 ani, adeverință care să ateste faptul că membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii, adeverință eliberată de angajator care să ateste calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz. Dacă membrul de familie nu figura în evidențele autorităților ca asigurat sau pensionar, puteți face o declarație pe propria răspundere, scrie Vremea Nouă.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.