Infofinanciar > Info > Guvernul a decis! Lista instituțiilor care vor fi comasate sau desființate
Info

Guvernul a decis! Lista instituțiilor care vor fi comasate sau desființate

capital.ro
FOTO: CAPITAL.RO

Printre măsurile identificate de guvernanți pentru a reduce deficitul bugetar se află, printre altele, și comasarea a mai multor instituții de stat. Executivul a lansat în transparență decizională planul de reducere a cheltuielilor bugetare.

Prin urmare, Institutele, Institutele Naționale, cele de cercetare care funcționează fie sub egida Parlamentului sau a Secretariatului General al Guvernului, ministerului de Cercetare, al Agriculturii sau aparțin Academiei Române vor intra în proces de dizolvare respectiv lichidare dacă îndeplinesc următoarele criterii.

Criteriile de comasare a instituțiilor

Odată ce Ordonanța de Urgență va fi adoptată, guvernanții vor întocmi lista instituțiilor care se vor desființa. Termenul limită pentru finalizarea procedurilor de lichidare este 31 decembrie 2024.

Așadar, „ Institutele, Institutele Naționale, Agențiile, Autoritățile, Comisiile de Specialitate organizate ca și structuri distincte indiferent de denumirea acestora și formele de organizare, departamentele organizate distinct în structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului, aflate în subordinea/ coordonarea/ autoritatea Secretariatului General al Guvernului sau pentru care secretarul general al Guvernului îndeplinește funcția de ordonator principal de credite se comasează cu cel puțin 20% din numărul acestora;

(2) Procesul de comasare are loc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2024;

(3) Comasarea prevăzută la alin.(1) trebuie să aibă ca rezultat cumulativ:

a) reducerea cu minim 15% a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale și servicii”

b) gradul redus de utilitate publică a activităților desfășurate de acestea;

c) raportul dintre volumul de muncă al activității desfășurate și numărul de personal angajat pe posturi;

d) eficiența activității desfășurate și rezultatele concrete obținute în activitatea desfășurată”, se arată în proiectul Ordonanței de Urgență.

Instituțiil aflate în subordinea Parlamentului vor fi desființate astfel

În ceea ce privește instituțiile aflate în subordinea Parlamentului, guvernanții au hotărât ca:

„ (1) Institutele, Institutele Naționale, Institutele Naționale de Cercetare aflate în coordonarea/ subordonarea/ autoritatea Parlamentului României, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române care îndeplinesc majoritar cumulativ condițiile de mai jos, intră în proces de desființare și lichidare astfel:

a) au un număr de sub 25 de posturi prevăzute în organigramele și statele de funcții aprobate potrivit legii;

b) rezultatele activității desfășurate nu stau la baza fundamentării strategiilor respectiv politicilor publice;

c) entitățile publice nu sunt implicate în activitatea de cercetare fundamentală/dezvoltare experimentală/transfer tehnologic;

d) entitățile publice nu au parteneriate/relații de colaborare cu mediul de afaceri;

e) raportul dintre volumul de muncă a activității desfășurate/rezultatele obținute nu justifică funcționarea entității publice;

f) activitatea desfășurată nu este de interes și uz public;

g) entitatea publică a avut un număr de sub 100 de interacțiuni/răspunsuri/petiții a căror beneficiari a fost populația;

h) are încadrat personal cu funcții de conducere în procent de peste 8%;

i) au avut constatări prin rapoarte ale Curții de Conturi prin care se constată abateri și prejudicii ca urmare a încălcării legislației”, potrivit stiripesurse.ro.

Nici instituțiile aflate în subordinea autorităților locale nu vor scăpa de comasare sau desființare.

Așadar „ Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice;

b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar;

(2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare”, se mai arată în proiectul de Ordonanță.

Ce se va întâmpla cu instituțiile de cercetare

Cât despre instituțiile din zona de cercetare acestea „ începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2024 institutele naționale de cercetare-dezvoltare din subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române se comasează în procent de minim 20% din numărul acestora;

(2) Comasarea prevăzută la alin.(1) trebuie să aibă ca rezultat cumulativ:

a) reducerea cu minim 15% a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale și servicii;

b) reducerea cu minim 15% a numărului de posturi efectiv ocupate proporțional atât pentru funcții de conducere cât și pentru funcții de execuție;

(3) Ordonatorii principali de credite de la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării, Digitalizării, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academiei Române au obligația în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de a stabili lista Institutelor Naționale de Cercetare care intră în proces de comasare. Lista se aprobă prin decizie a conducătorului entității publice sub coordonarea/subordonarea/autoritatea căreia se află acestea, se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, cu luarea în considerare a următoarelor criterii orientative:

a) gradul redus de implicare în activitatea de cercetare științifică/dezvoltare experimentală;

b) gradul redus de implicare în activități de cercetare și transfer tehnologic;

c) grad redus de activități și parteneriate cu mediul de afaceri;

d) similaritate cu activitățile de cercetare desfășurate de alte institute naționale de cercetare;

e) alte criterii de comasare stabilite și aprobate prin ordin al conducătorului de resort”, se arată în OUG.