Infofinanciar > Esential > Ghid practic (46): 1.200 de lei pe lună pentru îngrijirea bătrânilor. Cum se obține indemnizația
Esential

Ghid practic (46): 1.200 de lei pe lună pentru îngrijirea bătrânilor. Cum se obține indemnizația

Ingrijire batrani
Sursa foto: dreamstime

Persoanele care se ocupă de îngrijirea bătrânilor pot beneficia lunar de o indemnizație de îngrijitor informal în valoare de peste 1.200 de lei, precum și de program de lucru redus.

Prin Legea 355/2023, statul a adoptat o nouă măsură pentru punerea în aplicare Strategiei naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă.

Noul act normativ modifică și completează Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Legea sprijină îngrijitorii informali pentru ca aceștia să fie stimulați să se ocupe de îngrijirea bătrânilor dependenți de sprijin, fără a mai fi nevoie de plasarea acestora în cămine.

Orice persoană poate fi îngrijitor informal

Conform Legii 335/2022, îngrijitor informal poate fi orice persoana necalificată – din punct de vedere calificării și certificării în domeniul îngrijirii medicale. Aceasta poate fi membru al familiei, rudă sau orice altă persoană care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională. Legea 17/2000 prevedea că doar soțul și rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program redus de lucru, de jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu.

Prin noul act normativ a fost extinsă aria de aplicare la orice persoană. Valoarea indemnizației acordate de stat, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistență socială, se stabilește similar.
Îngrijitorii informali sunt diferiți de îngrijitorii formali, care sunt asistenți personali profesioniști și care trebuie să urmeze anumite cursuri de calificare în domeniu. De asemenea, îngrijitorul informal nu este asimilat asistentului personal, care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav.

Care este valoarea indemnizației

Deși condițiile în ambele cazuri sunt similare – nu este nevoie de pregătire/calificare în domeniu și orice persoană poate acorda îngrijirea/asistența, valoarea indemnizației acordate de stat diferă. În cazul îngrijitorilor informali este de 1.268 de lei, în timp ce în cazul asistenților personali este de 1.515 lei.
Indemnizația acordată în cazul îngrijitorilor informali este supusă impozitării și contribuțiilor sociale obligatorii.

Totodată, legea mai prevede că îngrijitorii informali care își asumă responsabilitatea îngrijirii unor persoane vârstnice pot beneficia de un program de lucru de jumătate de normă. Perioada în care îngrijitorii informali beneficiază de program redus de lucru se ia în calcul la vechimea în muncă. Perioada este considerată timp lucrat cu normă întreagă, însă doar pe baza adeverinței eliberate de serviciul public de asistență socială.

Care sunt condițiile

Principala condiție pentru primirea indemnizației de îngrijitor informal este încheierea unui contract cu serviciul public de asistență socială. Modelul contractului a fost stabilit prin Ordinul Ministerului Muncii (nr. 955/2023) publicat în Monitorul Oficial în aprilie.

Respectiva reglementare mai stabilește că, pentru a putea fi încheiat contractul, serviciul public de asistență socială trebuie să verifice îndeplinirea mai multor condiții legale, precum:

– eligibilitatea persoanei vârstnice/ persoanelor vârstnice dependente pentru care îngrijitorul informal își asumă prestarea sprijinului pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice de a primi servicii sociale, ca măsură de asistență socială;

– eligibilitatea îngrijitorului informal;

– existența consimțământului persoanei/ persoanelor vârstnice cu privire la prestarea activităților de îngrijire de către îngrijitorul informal;

– complementaritatea intervențiilor în vederea implementării planului de intervenție/ planului de servicii sociale/ planului de îngrijire și asistență al persoanei vârstnice.

Ordinul mai prevede că serviciul public de asistență socială are obligația de a ține evidența contractelor încheiate cu îngrijitorii informali, prin întocmirea unui registru electronic, care va putea fi consultat de către serviciile publice de asistență socială din alte județe.

Nu ratați episodul următor!

Citește mâine dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” cum se acordă ajutorul financiar pentru pensionari în 2023.