Infofinanciar > Esential > Ghid practic (42): Indemnizația pentru persoanele cu handicap a fost majorată
Esential

Ghid practic (42): Indemnizația pentru persoanele cu handicap a fost majorată

Indemnizatie Sursa foto Kanal D
Sursa foto Kanal D

Statul protejează și sprijină persoanele cu handicap prin acordarea mai multor forme de indemnizații sociale și facilități. Începând de anul acesta, se acordă în plus și un un stimulent de inserție pe piața muncii.

Persoanele cu handicap beneficiază, conform legii Legii nr.448/2006, modificată prin OUG nr. 60/2017, indiferent de veniturile realizate la locul de muncă, de mai multe forme de sprijin din partea statului. În 2023, valorile indemnizațiilor și a bugetului personal complementar au fost majorate în raport cu inflația.

Astfel, persoanele adulte cu handicap grav și accentuat beneficiază de indemnizația de handicap, a cărui valoare este anul acesta de 419 lei pe lună. La acesta se adaugă un buget personal complementar, indiferent de venituri, în valoare de 180 lei.

Persoanele cu handicap accentuat primesc o indemnizaţie lunară în valoare de 317 lei și un buget complementar de 180 lei.

Adulții cu handicap mediu beneficiază de un buget personal complementar în valoare de 72 lei.

Nu în ultimul rând, persoanele cu handicap grav au dreptul și la o indemnizaţie de însoţitor echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență sociala din sectorul bugetar, care la nivelul anului curent este de 1.898 lei.

Prestațiile sociale acordate părintelui, tutorelui sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap sunt în valoare de: 359 lei pentru handicap grav, 210 lei pentru handicap accentuat și 72 de lei pentru handicap mediu.

Cum se calculează valoarea sprijinului

Modificările introduse de OUG nr. 60/2017 prevăd că, cu începere din anul 2018, valoarea sprijinului acordat adulților cu handicap se calculează pe baza Indicatorului Social de Referinţă (ISR). Astfel, actul nomativ stabilește că:

– indemnizaţia lunară pentru adultul cu handicap grav este de 70% din ISR,

– indemnizaţia lunară pentru adultul cu handicap accentuat este de 50% din ISR,

– bugetul personal complementar lunar pentru adultul cu handicap grav este 30% din ISR,

– bugetul personal complementar lunar pentru adultul cu handicap accentuat este de 22% din ISR,

– bugetul personal complementar lunar pentru adultul cu handicap mediu este de 12% din ISR.

În cazul copilului cu handicap, legea prevede că părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia beneficiază pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere de un sprijin financiar în valoare de:

– 60% din ISR pentru copilul cu handicap grav,

– 35% din ISR pentru copilul cu handicap accentuat,

– 12% din ISR pentru copilul cu handicap mediu.

Pentru anul în curs, Institutul Național de Statistică a stabilit la 1 martie valoarea ISR al 598 de lei (față de 525,5 lei în 2022).

Alte facilități acordate

În plus față de aceste forme de sprijin financiar, statul acordă persoanelor cu handicap dreptul de a primi asistenţă medicală și medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, precum și de dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, în condițiile prevăzute de CASMB.

La rândul lor, persoanele cu handicap grav beneficiază de:

– transport gratuit (interurban, CFR, auto și navele de transport fluvial),

– scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale (inclusiv pentru însoțitorii personali),

– suportarea dobânzii pentru creditul contractat pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe (pentru valori de sub 10.000 de euro, cu durată de rambursare de maximum 10 ani),

– scutire de la plata impozitului/taxei pentru clădirea (şi terenul) de domiciliu,

– scutire de la plata impozitului pentru mijlocul de transport,

– scutire de la plata impozitului pentru venituri realizate din activități independente, salarii, pensii etc.,

– scutire de la plata CASS pentru veniturile obținute in baza Legii 448/2006.

Ce este stimulentul de inserție

Începând de anul acesta a intrat în vigoare Legea 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități, în vigoare din această săptămână. Noul act normativ prevede acordarea unui stimulent de inserție pe piața muncii, respectiv a unui sprijin destinat adulților cu handicap care au vârsta de muncă, pe o durată determinată, în vederea facilitării ocupării sau păstrării unui loc de muncă de către acestea.

Stimulentul se acordă la cerere, în baza evaluării nevoilor individuale de dezvoltare a deprinderilor vocaționale și de muncă ale persoanei încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, indiferent de veniturile acesteia. Sumele ce vor reprezenta stimulentul de inserție pe piața muncii provin de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile.

Legea mai stabilește că , în vederea dezvoltării potențialului pentru muncă, persoanele cu handicap vor putea beneficia de pregătire pentru muncă sau activități de instruire, dezvoltare personală sau perfecționare a abilităților în cadrul atelierelor protejate organizate de structuri guvernamentale sau neguvernamentale.

Actele necesare pentru acordarea stimulentului

Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), pentru a putea beneficia de stimulentul de inserție, persoanele trebuie să depună un dosar care să includă:

– Cererea tip de solicitare a acestui drept

– Actul de identitate al solicitantului,

– Extrasul de cont, stimulentul acordându-se doar prin virament bancar,

– Declarația pe propria răspundere,

– Declarația de consimțământ, necesară în cazul persoanelor adulte cu handicap, nedeplasabile, care, din motive medicale nu se pot prezenta la o agenție bancară pentru a deschide un cont bancar.

– Cererea de eliberare a adeverinței de beneficiar stimulent.

Atenție! – dacă solicitanții au datorii la bugetul local, nu vor putea primi stimulentul până în luna achitării datoriilor.

Nu ratați episodul următor!

Citește mâine dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” cum se acordă ajutorul financiar pentru studenți.