Infofinanciar > Info > Furnizorii de energie înapoiază banii românilor! Vezi dacă îndeplinești condițiile
Info

Furnizorii de energie înapoiază banii românilor! Vezi dacă îndeplinești condițiile

Card de energie Sursa foto Playtech.ro
Sursa foto Playtech.ro

Clienții au primit facturi de regularizare de la furnizorii de energie electrică. Și, deși unii au descoperit că au datorii de mii de lei, alții au primit facturi cu sold negativ și vor primi în curând banii înapoi de la furnizor.

Clienții care au reușit să își reducă cheltuielile și consumul de energie în 2022 față de 2021 vor fi din nou acoperiți de un plafon de preț. Dacă clientul a reușit să își reducă consumul mediu anual de la peste 100 KW în 2021 la mai puțin de 100 KW în 2022, furnizorul îi va restitui diferența de preț între 80 și 68 de cenți pe KW/h.

În cazul în care consumatorul solicită acest lucru, furnizorul de energie poate returna banii, îi poate deduce din plata ulterioară sau îi poate depune în contul său.

Cine beneficiază de plafonare

Potrivit unui comunicat de presă al ANRE,  clientii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 kWh inclusiv plătesc 0,68 lei/kWh; clienţii casnici al căror consum mediu lunar este de maximum 255 kWh plătesc 0,80 lei/kWh; clienţii casnici al căror consum mediu lunar depășește 255 kWh/lună plătesc 1,3 lei/ kWh

Conform aceluiași document, pot beneficia de plafonarea prețului de 0,68 lei/kWh:

-cei care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere; pretul final facturat plafonat se aplica de la data de întai a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele mentionate;

-cei care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

-familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învațământ.

Cine sunt consumatorii care vor achita  1leu/kWh

De asemenea, așa cum se arată în declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al consumatorilor, aceștia vor beneficia de un plafon de maximum 1 leu/kWh, TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar la locul de consum, urmând ca restul de 15% din consumul lunar să fie facturat la un preț maxim de 1,3 lei/kWh, TVA inclus.

Pot beneficia de această măsură:

-întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

-operatorii/operatorii regionali ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice precum şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A.;

-operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

-autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti;

-spitalele publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-unităţile de învăţământ publice şi private, precum şi creşele, furnizorii publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale;