Infofinanciar > Lumea la zi > Fonduri Europene pentru fermieri! Ce valoare vor avea ajutoarele pentru aceștia
Lumea la zi

Fonduri Europene pentru fermieri! Ce valoare vor avea ajutoarele pentru aceștia

Fermierii depind de subvențiile furnizate de APIA
Sursa arhiva companiei

Fermierii români vor primi finanțare pentru achiziționarea de tractoare, combine și alte utilaje și echipamente agricole. Urmează să se lanseze noi linii de finanțare europeană pentru fermieri în cadrul Programului Naționale de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Miercuri 27 aprilie, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Ministerul Agriculturii au făcut un anunț important pentru fermierii români. Aceștia au transmis că urmează lansat proiectul de ghid al solicitantului pentru submăsura 4.1 Investiții în Exploatații Agricole 2024.

Potrivit calendarului emis de Ministerul Agriculturii bugetul estimat este de 203,8 milioane de euro. Însă suma poate fi modificată, aceasta va fi anunțată o dată cu lansarea proiectului.

Ce spune Ministerul Agriculturii?

Ministerul Agriculturii a declarat că „Sesiunea, care urmează a fi lansată în perioada următoare, este dedicată Cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectorul vegetal. Sprijinul acordat prin acest pachet al componentei submăsurii va contribui la îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților  agricole și a creșterii calității produselor obținute, la restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale, precum și la încurajarea dezvoltării formelor asociative. (…) Vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr”.

Pe ce se vor putea cheltui banii europeni?

Conform proiectului de ghid al solicitantului, din banii obținuți prin Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, fermierii selectați la finanțarea europeană vor putea face o serie de investiții, cum ar fi:

  • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, etc). Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.
  • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
  • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;

Ce sume se vor putea obține?

Fermierii români care vor fi selectați prin Submăsura 4.1 vor putea obține fonduri europene astfel:

  1. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
  2. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dim. economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
  3. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
  4. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei, conform Hot News.