Infofinanciar > Info > Actele necesare pentru a stabili domiciliul din străinătate în România
Info

Actele necesare pentru a stabili domiciliul din străinătate în România

Actele necesare pentru a stabili domiciliul din străinătate în România
Sursa arhiva companiei

Actele cu care trebuie să se prezinte o persoană care deține cetățenie română și pașaport CRDS. Persoană care vrea să își schimbe domiciliul din străinătate în România.

Cetăţenii români posesori de pașaport CRDS care vor să își stabiliească domiciliul în România trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată localitatea unde doresc să-și stabilească domiciliul, cu următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
  • hotărârea de divorţ definitivă/certificat de divorţ însoţit de convenția privind stabilirea domiciliului și încredințarea minorului după caz;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani. În cazul în care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  • dovada adresei de domiciliu – dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este necesară prezența proprietarului care va prezenta actul de proprietate și actul de identitate.
  • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine;
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Toate actele enumerate mai sus trebuie prezentate în original, nu sunt acceptate copiile legalizate, conform Replica Online.