Info

Diferențele dintre pensia privată de la pilonul II și pilonul III

bani asf pilon ii playtech.ro
sursa foto playtech.ro

În România, sistemul de pensii este împărțit în trei piloni, primul fiind pensia de stat, urmat de pensia privată obligatorie, pilonul II, și pensia privată facultativă. Despre diferențele dintre pilonul II și III și ce presupune o pensie privată.

Pilonul I reprezintă pensia de stat, care este primită în urma a 35 de ani de contribuții la sistemul public de asigurări sociale, pilonul II – sau pensia privată obligatorie și pilonul III, sau pensia privată facultativă.

Pensia privată obligatorie

Pilonul II – sau pensia privată obligatorie a fost introdusă în 2008, în mod obligatoriu pentru toate persoanele angajate care aveau la acel moment până în 35 de ani, și în mod opțional pentru persoanele care aveau la momentul respectiv între 35 și 45 de ani.

Pilonul II reprezintă o parte din contribuția obligatorie către Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), și anume 3.75%, pe care o prestează orice angajat, în mod obligatoriu, direct de către angajator, adică este reținută direct din salariul beneficiarului. Automat, suma de bani este transferată într-un fond de pensii privat separat. Beneficiarul este liber să își aleagă banca la care acest fond va fi deschis, dar dacă în primele 3 luni de la angajare, persoana nu își alege o bancă, aceasta va fi repartizată aleatoriu la o bancă. Această contribuție este obligatorie pentru orice angajat din România.

Dacă până în anul 2008, plata către bugetul Asigurărilor sociale era folosită pentru plata pensionarilor actuali, prin sistemul de pensii administrate privat o parte din contribuția plătită se duce acum la pensionarii actuali dar și către sistemul de administrare privat, iar persoana beneficiezi de un cont individual de pensie administrat privat. Activul personal, adică suma acumulată, nu poate fi tranzacționat, nu poate fi oferit drept garanție și nici nu poate fi cedat altor persoane.

Astfel, pilonul II este parte a contribuției obligatorii către stat, în valoare de 3,75%, dar care este administrată privat de o bancă.

Pensia privată facultativă

Pilonul III – sau pensia privată facultativă reprezintă un fond de pensii opțional, la latitudinea fiecărei persoane. Pensia privată facultativă este un serviciu oferit de majoritatea băncilor din România, valabil sub diverse forme și pachete de oferte. Cotizația nu poate fi mai mare de 15% din venitul brut lunar al beneficiarului. Contribuția lunară este flexibiliă, ea poate fi schimbată pe parcurs la cererea beneficiarului. Fondul facultativ poate fi accesat odată ce persoana a ajuns la vârsta de 60 de ani sau în cazuri speciale precum invaliditatea, care nu mai permite reluarea activității.

Perioada minimă este de 90 de luni (7 ani și jumătate), după care beneficiarul este liber să extragă suma cu care a contribuit pe parcurs. Cele 90 de contribuții lunare trebuie să fie făcute până la împlinirea vârstei de 60 ani. De asemenea, nu există o limită de vârstă pentru a deschide un cont pentru acest pilon de pensii.

Contrar cu pilonul II, pensia facultativă poate fi transferată moștenitorilor, în caz de deces al beneficiarului. În acest caz, exista un termen de 3 ani in care beneficiarii (moștenitorii) au dreptul sa  solicite plata contravalorii activului personal. In cazul de invaliditate de gradul I sau II, când se constata pierderea totala a capacitații de munca, contribuabilul va putea incasa întreaga suma, intr-o singura plata sau eșalonat pe 5 ani si va avea dreptul sa opteze, după caz, pentru suspendarea sau continuarea plații contribuțiilor la fondul de pensii facultative.

În cazul angajatorilor, sumele virate către fondul de pensii facultative pentru fiecare angajat, vor fi scutite de la plata tuturor taxelor salariale în limita echivalentului în lei a 400 euro/an fiscal. Angajații vor beneficia, la rândul lor, de deducerea sumei respective din baza de calcul pentru impozitul pe venitul din salarii, în limita aceluiași echivalent.

Așadar, pilonul III diferă prin faptul că reprezintă o opțiune personală, contribuția este flexibilă, activul poate fi transferat în anumite cazuri și acesta poate fi întrerupt sau oprit în funcție de nevoile beneficiarului.