Infofinanciar > Info > Cum se realizează pensionarea anticipată în România. Care sunt condițiile și documentele necesare
Info

Cum se realizează pensionarea anticipată în România. Care sunt condițiile și documentele necesare

barbat calculandu-si taxele
sursa foto dreamstime

Pensionarea anticipată poate fi o opțiune pentru persoanele care nu mai doresc sau nu mai pot să muncească din diverse motive. Totuși, această opțiune nu este disponibilă pentru toți, deoarece există anumite reguli care trebuie respectate.

Pentru a fi eligibili pentru pensia pentru limita de vârstă în România, persoanele trebuie să fi cotizat la sistemul public de pensii timp de cel puțin 15 ani, indiferent de sex. În plus, pentru a beneficia de o pensie completă, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Cine beneficiază de pensionarea anticipată

Există și opțiunea de pensie anticipată pentru cei care doresc să se retragă din activitatea profesională mai devreme, dar în acest caz, există anumite reguli și criterii care trebuie îndeplinite. De asemenea, există și o opțiune de pensie anticipată parțială, care le permite oamenilor să lucreze în continuare și să primească o parte din pensie.

Dacă au îndeplinit stagiul minim de cotizare, o persoană poate ieși la pensie anticipată în două situații: dacă a depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani sau dacă mai are cinci ani până la atingerea vârstei standard de pensionare. Pentru a depune o cerere de pensie anticipată, este necesar să se înainteze un dosar ce conține anumite documente.

Documentele necesare pentru pensionarea anticipată

Persoanele care îndeplinesc una dintre cele două condiții de mai sus și doresc să obțină pensia anticipată trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele acte:

„-Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;

-Carnetul de muncă (original şi copie);

-Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie);

-Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie);

-Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

-Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

-Livretul militar (original şi copie);

-Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

-Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

-Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

-Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale;

-Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie;

-Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;

-Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

-Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon)”, scrie Gândul.

După completarea dosarului, indivizii trebuie să îl depună personal la sediul Casei de Pensii din zona în care își au domiciliul.

INFOFINANCIAR

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri exclusive.