Infofinanciar > Educație financiară > Cum puteți beneficia de indemnizația de șomaj în 2023. Ce acte sunt necesare pentru a vă depune dosarul
Educație financiară

Cum puteți beneficia de indemnizația de șomaj în 2023. Ce acte sunt necesare pentru a vă depune dosarul

Bani șomaj
Sursă foto: Playtech

Românii care își pierd locul de muncă sau nu își pot găsi un job pot beneficia de ajutor de la stat. Pentru a putea primi ajutorul de șomaj trebuie însă să îndeplinească o serie de condiții și să depună la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă mai multe acte.

Ajutorul de șomaj este o formă de protecție socială de care pot beneficia persoanele care nu au un loc de muncă, dar sunt apte și disponibile pentru a munci. Începând din luna martie a.c., valoarea ajutorului de șomaj a fost majorată la 598 de lei, în baza Indicatorului Social de Referință. ISR reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează indemnizațiile de șomaj din bugetul asigurărilor acordate pentru protecția persoanelor care pot munci și își caută un loc de muncă.

Calculul se aplică pentru un stagiu de cotizare de cel puțin un an, adică persoana care solicită indemnizație de șomaj trebuie să fi lucrat măcar un an. La această sumă de bază se adaugă o cotă din media venitului brut anual, care e diferită în funcție de stagiul de cotizare. De exemplu, pentru un stagiu de cotizare de un an an, se calculează cu 1% din cotă, la cel puțin 3 ani cu 3% cotă, la 10 ani cu 7% cotă și la cel puțin 20 de ani cu 10% cotă din media venitului brut anual.

Ce condiții trebuie respectate

Conform legislației în vigoare, pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj în caz de concediere ori în cazul în care compania angajatoare își încetează activitatea, solicitantul trebuie îndeplinite următoarele condiții șomaj:

– să aibă domiciliul în România,

– să nu fi cauzat situația care a dus la pierderea locului de muncă,

– să aibă o asigurare pentru șomaj sau să fi contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni ,

– să nu realizeze venituri din alte surse, iar dacă realizează acestea să nu depășească valoarea ISR.

Legislația muncii prevede că persoanele care refuză un loc de muncă pierd indemnizația de șomaj și pot beneficia din nou de ea doar dacă lucrează cel puțin 12 luni, în ultimele 24 de luni, potrivit stirileprotv.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului

Solicitanții care vor să depună cererea pentru obținerea unei indemnizații de șomaj anul acesta trebuie să depună următoarele acte:

– Cererea tip,

– Actul de identitate, în original,

– Actele de studii și de calificare, în original și în copie,

– Adeverință medicală care să ateste că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale,

– Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, veniturile obținute sunt mai mici decât valoarea ISR,

– Carnetul de muncă în original și copie și adeverința de la ultimul loc de muncă.

De ajutorul de șomaj pot beneficia însă și absolvenții instituţiilor de învățământ care nu au reușit ca în 60 de zile de la absolvire să își găsească de muncă în domeniu. Aceștia trebuie să depună la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă următoarele acte:

– cererea tip,

– actul de identitate (original și copie),

– un CV întocmit conform modelului european,

– actele de studii și de calificare sau o adeverință din care să reiasă data absolvirii (atât în original, cât și în copie);

– adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate, capacitatea de muncă sau eventualele limitări;

– acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să reiasă că nu sunt realizate venituri din alte activități sau că acestea sunt mai mici decât valoarea ISR.