Infofinanciar > Opinii > BRICS și relația cu UE. Ce riscuri trebuie să gestionăm
Opinii

BRICS și relația cu UE. Ce riscuri trebuie să gestionăm

Daniel Botanoiu
Foto: Arhiva personala

Timp de cinci ani, problemele geopolitice au ocupat un loc important, fara precedent, pe agenda Uniunii Europene. Politica sa externă, începe în sfârșit să prindă contur chiar dacă rămâne încă supusă deciziilor unanime ale statelor sale membre. Epoca în care politicile comerciale au servit drept singura pârghie reală pentru politica externă europeană a apus demult. Brutalizarea sporită a relațiilor internaționale nu este, evident, fără legătură cu această trezire geopolitică încă timidă în Europa. Politica externă a Uniunii Europene conține multe puncte moarte dăunătoare.

Una dintre cele mai notabile se referă la problema BRICS. Creat în 2009, acest forum informal care reunește patru țări mari emergente (Brazilia, Rusia, India și China), extins în Africa de Sud în 2011 și care acum include zece țări. Acest grup pare să scape încă in a fi luat în considerare de catre Uniunii Europene.

În cincisprezece ani, documentele oficiale ale Uniunii Europene care se ocupă de acest grup pot fi numărate pe degetele unei mâini. Mai mult descriptive decât analitice, ele sunt departe de a permite conturarea unei poziții europene împotriva acestui grup, totuși impunător.

Uitare, negare sau incapacitate?

Așa cum se întâmplă adesea în chestiunile legate de viziunea europeană, aceste trei dimensiuni tind să se suprapună. Politica externă, introdusă prin Tratatul de la Maastricht și consolidată prin Tratatul de la Lisabona, constituie doar o competență auxiliară a Uniunii Europene. Serviciul European de Acțiune Externă înființat în 2011 trebuie să se ocupe de “partea leului” acordată în acest domeniu statelor membre. Regula unanimității care continuă să prevaleze de multe ori determină autoritățile europene – atunci când reușesc – să elaboreze foi de parcurs atât de “calde” încât lasă fiecărei țări o latitudine foarte mare în implementarea lor.

Concret în ceea ce privește BRICS, trebuie spus că instituțiile europene nu sunt ajutate: principalele cancelarii ale Uniunii Europene rămân tăcute, mulțumindu-se să evidențieze relațiile bilaterale pe care le întrețin cu fiecare dintre țările care compun grupul, fără a defini o poziție clară cu privire la această grupare.

Dacă, în culise, unii încep să se îngrijoreze de constituirea unui bloc care vizează întruchiparea unui „Sud global”, retorica europeană este în general liniștitoare: BRICS-ul nu pare un pol de putere de natură să afecteze politicile pe care Uniunea Europeană le-a țesut cu răbdare, adica tratate de liber schimb, acorduri strategice cu țările din Sud, politici de ajutor și sprijin pentru dezvoltarea durabilă. Critici din ce în ce mai dure exprimate de anumite state member BRICS față de Occident sunt interpretate în principal, ca o afirmare a neîncrederii în Statele Unite. Mulți europeni nu consideră că cererea lor de reechilibrare a guvernanței în cadrul Națiunilor Unite, Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale nu este ilegitimă.

Pe scurt, nu ar exista niciun pericol în această chestiune și provocările aduse de BRICS ar constitui chiar „o sursă de oportunități pentru Europa”.

Dilemele Europei

De la crearea sa, Uniunea Europeană a fost afectată de problemele legate de extindere. Anunțul, din august 2023, a intrării a șase noi țări în grupul BRICS nu a facut decat sa trimită Europa înapoi la propriile sale dileme. Semn al unei dinamici incontestabile, această lărgire bruscă pare să fi deschis tot atâtea îndoieli cât și certitudini cu privire la viabilitatea operațiunii.

De fapt, BRICS-ul care, în versiunea lui inițială, părea destul de disparat și modest în obiective și mijloace comune, apare acum eterogen în versiunea extinsă. Având în vedere disparitatea lor internă, BRICS+ nu mai poate fi descris ca un „club” al marilor economii emergente. Diferențele lor în ceea ce privește regimurile politice și orientările diplomatice sunt mai accentuate ca niciodată.

Ce au în comun regimurile autoritare care se învecinează cu dictatura precum Rusia, Iran și China, al căror obiectiv este răsturnarea ordinii mondiale actuale, regimurile feudale din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și democrațiile mai mult sau mai puțin solide din India, Brazilia sau Africa de Sud, care nu intenționează să se rupă de țările occidentale? Rivalitățile profunde care există între anumiți membri – precum India și China – sunt îmbogățite de tensiunile bilaterale cauzate de noile aderări precum Egipt și Etiopia sau, într-o măsură mai mică, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Decizia Argentinei, deși admisă în cadrul clubului, de a nu adera în cele din urmă la BRICS după alegerea noului președinte al țării ilustrează clar dificultățile inerente ale unei coaliții de asociere a statelor autoritare cu regimuri democratice mai volatile.

Problemele BRICS

Trebuie să recunoaștem că, în ciuda unui efect de dimensiune statistic impresionant (46% din populația lumii, o treime din suprafața terestră a planetei și 37% din PIB-ul mondial), BRICS+, ca grup, nu este deloc stralucitor în ceea ce privește economiile și modelele lor de dezvoltare. Ei rămân departe de a constitui un bloc dotat cu o dinamică endogenă care să le permită să se prezinte drept un adevărat rival al G7 sau al OCDE. Și pe bună dreptate: spre deosebire de perioada Războiului Rece caracterizată printr-o împărțire clară între Vest și Est, toți actorii majori de pe planetă continuă, în ciuda unei dialectici Nord-Sud, să se miște într-un mediu de întrepătrundere extremă a economiilor.

Dincolo de summiturile anuale organizate în mod rotativ de unul dintre membri, BRICS nu are instrumente permanente de guvernare comună. Singura instituție reală atașată acesteia este New Development Bank (NDB), creată în 2015, cu sediul la Shanghai și care, din martie 2023, este prezidată de brazilianca Dilma Rousseff.

Dilema băncii BRICS

Această instituție, care își propune să fie o alternativă la FMI în ceea ce privește finanțarea infrastructurii durabile din țările în curs de dezvoltare, avea opt membri înainte de extinderea BRICS. Întâmpinat cu interes și bunăvoință de europeni, succesul său rămâne mixt și se luptă să se afirme împotriva Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură (AIIB) sau a acordurilor bilaterale de finanțare promovate de China în cadrul „Inițiativelor Belt and Road”.

Dar, mai presus de toate, NBD se confruntă cu o adevărată criză în strângerea de fonduri de la investitorii occidentali, de la războiul din Ucraina și de la sancțiunile impuse Rusiei. Dificultățile economice cu care se confruntă în prezent China o încurajează, cu greu, să salveze NBD și este prea devreme să spunem dacă Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite vor risca să investească masiv în această unitate bancară.

Atașamentul BRICS față de dreptul internațional

La nivel organizatoric și politic, grupul BRICS nu are un sediu, nici un secretariat permanent și cu atât mai puțin un tratat care să îi reglementeze funcționarea și să stabilească liniile directoare. Mai mult decât o slăbiciune, natura sa informală este deliberată și chiar constituie un atu care facilitează extinderea și atractivitatea sa pentru țările terțe. Plural prin definiție, acest forum refuză să stabilească alegeri care ar fi impuse tuturor membrilor săi și în mod clar nu intenționează să evolueze spre un fel de confederație economică sau politică.

În declarația lor comună de la Johannesburg din 23 august 2023, așa-numitele țări BRICS declară că „ONU este piatra de temelie a sistemului internațional” și își exprimă „atașamentul față de multilateralism și drept internațional”. Ei se limitează – oficial – la a critica tratamentul inechitabil la care pretind că sunt supuși în cadrul marilor instituții internaționale.

Format din puteri non-occidentale, BRICS ar putea trece cu ușurință drept un grup de presiune al marilor state din Sud. Foarte vocal în ultimele luni, sa fi devenit noua voce a „Sudului global”, moștenitorul mișcării nealiniate?

Spre o lume bipolară

Dacă prezența Indiei în cadrul BRICS pare să facă parte din această legătură, ea mărturisește și dorința sa de a controla ambițiile puternicului său vecin chinez și de a implementa o diplomație care poate fi descrisă drept pluri-multilateralistă. Totuși, ar fi nepotrivit să vorbim de nealiniere în ceea ce privește grupul BRICS, într-o lume care tinde spre bipolarizare organizată în jurul Chinei (membru fondator al BRICS) și a Statelor Unite. Pe de altă parte, ar fi necinstit să nu recunoaștem BRICS-ul – mai ales după extindere – ca fiind în prezent cea mai vizibilă expresie a „Sudului global”. Foarte concentrat pe puterea lui relativă sau emergentă, BRICS persistă să țină deoparte – cu excepția Etiopiei – țările cel mai puțin dezvoltate de pe planetă.

Dar foarte clar, el a reușit, să înghită vechiul forum de dialog India-Brazilia-Africa de Sud (IBAS) și să împingă în umbră G77, această coaliție a tuturor țărilor în curs de dezvoltare, creată în 1964, pentru a promova interesele economice și politice ale tuturor acestor state din cadrul Națiunilor Unite. Foarte recent, inițiativa luată de Africa de Sud de a iniția proceduri împotriva Israelului în fața Curții Internaționale de Justiție a avut o rezonanță considerabilă în Africa, Orientul Mijlociu și mult dincolo.

Puterea BRICS este să-și lase membrii liberi, să se alăture sau să rămână la distanță pentru a, în cele din urmă, a aduna un nou sprijin și, uneori, a împărți cumva opiniile occidentale. Această libertate de inițiativă face posibilă întruchiparea unei forme de rezistență față de lumea occidentală fără a implica în mod deschis BRICS-ul ca întreg și a crea potențiale disensiuni în interiorul. Cel mai flagrant exemplu al acestei „metode” este, fără îndoială, discursul de război declarat de Vladimir Putin împotriva Occidentului și a „valorilor sale decadente”.

Ce le atrage pe țările din Sud

Fără a atrage mania, BRICS, a câștigat sprijinul multor țări din sud. Dar ceea ce, fără îndoială, atrage cel mai mult țările care speră să beneficieze de sprijin pentru dezvoltare mai puțin dependente de țările occidentale este principiul necondiționalității politice care guvernează declanșarea acordurilor de cooperare sau dezvoltare cu anumite puteri emergente. Nu contează natura regimului, orientarea sa ideologică sau respectarea drepturilor fundamentale, atâta timp cât acordul financiar este respectat. Aceasta este ceea ce face diferența cu mecanismele de ajutor oferite de Statele Unite sau țările europene.

Acest principiu al necondiționalității politice a fost inițial conceput și propagat de Republica Populară Chineză, în special în timpul lansării celebrelor sale „noi drumuri ale mătăsii”. Este același principiu care este afișat în prezent de Rusia în Africa în ceea ce privește asistența militară și de securitate acordată regimurilor militare sau autocratice.

Uniunea Europeană, ale cărei relații cu Statele Unite sunt uneori ambivalente, ar greși să nu se simtă vizată. Retorica chineză care evidențiază caracterul exemplar al succesului său economic în Lumea a treia și care echivalează cerințele Europei în ceea ce privește drepturile omului și statul de drept cu supraviețuirea culturii sale coloniale este acum un clasic folosit de mai multe țări BRICS.

Uniunea Europeană, care își bazează puterea pe comerțul său și pe capacitatea sa de influență normativă, trebuie așadar să fie mai vigilentă cu privire la impactul acestei noi narațiuni.

Ambiția unei noi ordini globale

BRICS, ca entitate izolată, este adesea văzută ca un „tigru de hârtie”. Dar într-o lume în care conflictele sunt în creștere și în care fanteziile politice tind să prevaleze asupra realităților economice, nu trebuie să neglijăm importanța profețiilor care se împlinesc în structurarea realității. Noțiunile de „BRIC(S)” sau „Sud global”, inventate de occidentali, au fost preluate de țările în cauză pentru a le oferi o întruchipare mai mult decât simbolică.

De la asocierea lor informală din 2009, China este cea care gândește, proiectează și arhitecturează BRICS. Obiectivul său final declarat nu este doar acela de a uni țările din Sud, ci de a construi o nouă ordine globală in care China sa fie in epicentrul sau. Discretă în cadrul BRICS (este doar a patra literă a acestui acronim), China este mult mai mult decât cea mai mare cărămidă din această clădire: este cimentul și muncitorul hotărât.

În ultimii zece ani, 80% din creșterea comerțului observată între cele cinci BRICS a implicat China, fie ca exportator, fie ca importator. A se concentra asupra naturii informale a BRICS înseamnă a uita că aceasta face parte dintr-o abordare globală în care Beijingul țese în toate direcțiile o rețea mai largă și densă prin noile Drumuri ale Mătăsii, Organizația pentru Cooperare din Shanghai, diferitele bănci de finanțare regionale și o multitudine de acorduri bilaterale de cooperare strategică sau de dezvoltare economică.

În plus, și pentru că imaginea sa s-a deteriorat semnificativ la nivel internațional în ultimii patru ani, China recurge din ce în ce mai mult la percepția mai civilizată a BRICS pentru a-și desfășura noua politică de influență în rândul elitelor europene.

Controlul hidrocarburilor

Prin urmare, europenii ar greși să nu fie mai interesați de evolutia BRICS și de implicațiile pe care le-ar putea avea extinderea grupului.

Reunind patru dintre cei mai mari exportatori de petrol (Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Rusia și Iran) și doi dintre cei mai mari importatori (China și India), BRICS ar putea prefigura crearea unei noi OPEC care ar aduce prețuri din ce in ce mai mari la hidrocarburile importate de Europa și ar da o lovitură dolarului ca monedă internațională în favoarea petroyuanului, monedelor locale, criptomonedelor sau chiar trocului bilateral deja practicat de China.

În acest scenariu, Uniunea Europeană și-ar vedea, fără îndoială, speranțele cum se evapora din a face din euro o monedă de tranzacție majoră. În cadrul COP 28 de la Dubai, am văzut cum Uniunea Europeană și politica sa de ieșire rapidă din energiile carbonului au concentrat dezaprobarea marilor producători de petrol din Sud.

Anomalia zonelor maritime

Riscurile de divergențe dintre Uniunea Europeană și BRICS au fost, de asemenea, sporite de creșterea recentă a conflictelor armate. În ceea ce privește BRICS, există un alt subiect puțin analizat, dar cu potențial exploziv, care se referă la suveranitatea maritimă. Este izbitor sa nu observam că aproape toate statele BRICS sunt state cu o coastă maritimă destul de mare, dar o zonă economică exclusivă destul de mică în comparație cu suprafața lor terestră.

Provocările mării, atât în ​​ceea ce privește navigația comercială, cât și cea militară, problemele ecologice și resursele exploatabile, constituie una dintre principalele provocări ale acestui secol. Cu 25 de milioane de km2, aproape de șase ori suprafața ei terestră, Uniunea Europeană reprezintă de departe principalul domeniu maritim global. Este rodul geografiei particulare a Europei, dar mai ales al moștenirii trecutului său colonial. Această inegalitate foarte profundă dintre Uniunea Europeană și BRICS ar putea genera cereri jenante indreptate împotriva anumitor țări europene, în viitor.

Riscul unui conflict

Nu lipsesc riscurile de conflict între continentul nostru și grupul BRICS, mai ales dacă ne gandim la o perspectivă realistă de consolidare a acestora din urmă.

Aceasta ar trebui văzută ca o oportunitate pentru Uniunea Europeană de a aborda această problemă pentru a oferi statelor membre un cadru de reflecție atât deschis, cât și anticipator asupra acestui nou obiect politic care scapă încă în mare măsură analizei geopolitice clasice, mai obișnuite cu o abordare regională decât una multi-continentală.

Ca și în multe alte domenii, vocația profundă a Europei este aceea de a fi mult mai mult decât suma statelor care o compun.

Dr. ing. Daniel BOTANOIU