Info

Noi beneficii în bani de la stat pentru elevi! Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a-i primi

Sorin Cîmpeanu, Sursă foto: Guvernul României
sursă foto: Guvernul României

Guvernul României vine cu vești bune, de data acceasta pentru elevi. Cei care fac naveta, locuind în altă localitate față de cea unde își fac studiile, vor primi bani pentru plata transportului. În data de 22 septembrie a avut loc o dezbatere publică în vederea modificării Legii educației naționale la care au participat reprezentanți ai consiliilor naționale și județene. Printre punctele stabilite s-a aflat fix această temă.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a postat pe pagina sa de Facebook propunerile care au fost acceptate în cadrul dezbaterii.

La dezbaterea publică de joi a proiectului Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care se asigură cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu au participat reprezentanți ai Consiliul Național al Elevilor și ai altor asociații ale elevilor, ai Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, reprezentanți ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, ai Asociației Comunelor din România, ai Avocatului Poporului și ai societății civile, potrivit Adevărul.

Propunerile acceptate pentru actul normativ

  1. Creșterea de 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu. Astfel, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km, iar pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru;
  2.  În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport;
  3.  În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete (din cauza practicării unor tarife excesive, ajungând până la 30 lei/km/lună, față de alte situații în care tariful este de 3 lei/km/lună), diferența poate fi decontată din bugetele consiliilor județene;
  4. Reglementarea potrivit căreia cuantumul minim să poată fi majorat prin hotărâre a Guvernului pentru a asigura flexibilitate în funcție de evoluția situației economice și sociale;
  5. Asigurarea cadrului legal care să permită autorităților locale să susțină transportul școlar specializat de tip curse şcolare pentru transportul de la/până la unitatea de învăţământ, pentru toate nivelurile învățământ (primar, gimnazial și liceal);
  6. Alocația forfetară este neimpozabilă și nu va fi luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau bursei de ajutor social;
  7. Elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.