Infofinanciar > Info > Anunțul momentului venit de la coaliția de guvernare! Care sunt românii ce vor avea mai multe zile de concediu
Info

Anunțul momentului venit de la coaliția de guvernare! Care sunt românii ce vor avea mai multe zile de concediu

Romani Sursa foto The Romania Journal
Sursa foto: The Romania Journal

Liderii coaliției de guvernare vor să crească durata concediului pentru creșterea copilului în cazul celui de-al doilea părinte, care nu a solicitat  inițial acest drept. De aceea, pentru mama sau tatăl în cauză, perioada se va majora de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni. Însă, pentru a primi acest concediu, ambii părinți trebuie să îndeplinească condițiile de acordare stabilite de lege.

Cu alte cuvinte, tatăl salariat va beneficia de o perioadă de cel puțin 2 luni la acest concediu, dacă mama optează pentru concediul de creștere al copilului. Invers, mama salariată va primi cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului pentru creșterea copilului, dacă cel care a solicitat acest drept a fost tatăl.

Noua lege, conform directivei UE

În urma deciziilor anunțate de Guvern, Ordonanța de urgență nr. 111/2010 se va modifica astfel:

„Art. 11 – (1) Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă părinților, precum și persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puţin 2 luni din perioada totală a concediului de creştere a copilului sunt alocate uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”

Aceste modificări au fost operate în așa fel încât legea să fie conform cu prevederile Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Care sunt principalele modificări

Potrivit celor de la Hotnews, principalele modificări aduse legii de Ordonanța de Urgență a Guvernului sunt:

– modificarea reglementărilor actuale în sensul extinderii perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului;

– revizuirea și completarea reglementărilor actuale privind acordarea perioadelor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, sau după caz, stimulent de inserție, astfel încât să fie evidențiată flexibilitatea în acordarea acestor drepturi;

– reglementarea situației privind recalcularea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul obținerii în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv ani, în cazul copilului cu handicap, a unor venituri din hotărâri judecătorești/adeverințe/acte de rectificare a veniturilor;

– suspendarea/încetarea plății indemnizației pentru creșterea copilului în situația expirării certificatului de încadrare în grad de handicap, în perioada concediului de creștere a copilului;

– reglementarea unei perioade de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului;

– completarea prevederilor actuale referitoare la cererea lucrătorului de concediu pentru creșterea copilului, astfel încât să fie precizat începutul și sfârșitul preconizat al perioadei de concediu;

– completarea reglementărilor privind menținerea drepturilor privind încadrarea în muncă care au fost dobândite sau sunt în curs de a fi dobândite de lucrători la data la care începe concediul până la sfârșitul respectivului concediu;

– revizuirea unor dispoziții privind asimilarea veniturilor realizate în alte state membre UE;

– revizuirea și completarea dispozițiilor actuale, astfel încât să fie asigurată claritate legislativă în situația persoanelor îndreptățite ai căror copii obțin certificat de încadrare în grad de handicap pe parcursul acordării drepturilor de concediu și indemnizația pentru creșterea copilului, precum și până la împlinirea de către copil a vârstei de 3-4 ani;

– reglementarea obligației autorităților de a informa atât lucrătorii, cât și angajatorii cu privire la prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului;

– introducerea ca perioadă asimilată a concediului și indemnizației de acomodare, în vederea acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului;

– reglementarea situației privind recuperarea sumelor reprezentând indemnizația pentru creșterea copilului în concordanță cu Decizia Curții Constituționale nr.232/2021;

– introducerea altor modificări astfel încât să fie asigurată claritate la nivel legislativ și o transpunere corespunzătoare a prevederilor noii Directive;

– introducerea unor dispoziții tranzitorii. Astfel, modificările propuse prin proiectul de act normativ se vor aplica de la 1 ianuarie 2023.

De asemenea, fac excepție prevederile care majorează perioada de netrasferabilitate de la o lună la 2 luni care se vor aplica pentru cererile de acordare a dreptului de indemnizație lunară depuse începând cu 1 ianuarie 2023 și pentru cererile depuse anterior, dar nesoluționate până la această dată, precum și prevederile referitoare la perioada obligatorie pentru înștiințarea angajatorului, de către angajat/angajată cu privire la intenția de intrare în concediul pentru creșterea copiilor.