Info

Anunțul momentului pentru toți șoferii! Se restituie banii de pe fostele taxe auto

Mașini, Sursă foto: Huff.ro
Sursă foto: Huff.ro

Potrivit unui ordin publicat recent în Monitorul oficial, șoferii din țara noastră care nu și-au cerut la timp restituirea fostelor taxe auto mai pot face acest lucru până în pe 29 iunie 2027. Astfel, aceștia trebuie să depună o solicitare de restituire printr-un nou mecanism creionat de Ministerul Mediului. Însă, momentan, normele metodologice de aplicare  încă nu au fost stabilite, motiv pentru care cererile nu se pot depune.

Potrivit OUG 93/2022, solicitările de restituire, pe baza cărora șoferii își vor primi înapoi banii achitați pe taxă auto, cât și pe dobânda pentru perioada dintre momentul perceperii taxei și momentul restituirii acesteia, vor trebui depuse la Fisc. Acestea, spun autoritățile, vor fi soluționate într-un termen de 45 de zile de la înregistrare, ca mai apoi banii solicitați să fie virați în conturile bancare indicate.

„Persoanele care n-au apucat să ceară, în timp util, restituirea taxelor auto, indiferent de denumire, au o nouă ocazie să-și recupereze banii pe cale administrativă. De noul mecanism pot beneficia toți cei care au plătit una sau mai multe dintre fostele taxe auto. Foarte important: restituirea taxei se poate face, şi se va obţine, de orice persoană, urmând procedura prezentată în textul ordonanței”, a precizat Iulian Mihail Bîca, senator liberal, care se numără printre parlamentarii care au votat proiectul de lege

Conform calendarului, modelul cererii de restituire ar fi trebuit să fie făcut public până în luna iulie, în timp ce normele ar fi trebuit să apară până în luna august, scriu cei de la Bugetul.

Astfel, datorită noului mecanism, șoferi vor scăpa de: taxa specială pentru autoturisme și autovehicule (prevăzută de vechiul Cod fiscal), taxa pe poluare pentru autovehicule (prevăzută de OUG 50/2008), taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (prevăzută de Legea 9/2012) și timbrul de mediu pentru autovehicule (prevăzut de OUG 9/2013).

Ce scrie în proiectul de lege

„Art. 1:

(1) Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau, după caz, timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent sau prin cerere adresată organului competent, în cazul sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1). Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin organ fiscal central competent se înţelege Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia.

(3) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

(4) Organul fiscal central competent verifică, în baza de date deţinută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule / taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule / timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi informaţiile privind deţinerea în proprietate a autovehiculului şi informaţiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.

(5) Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de către organul fiscal central competent, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se comunică contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (5) contribuabilii pot face contestaţie în condiţiile art. 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.

(7) Organul competent prevăzut la art. 272 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionează contestaţia în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatarului.

(8) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în OUG 93/2022.