Info

Ajutoare de 200.000 de euro pentru tinerii României. Care sunt cei eligibili pentru acest sprijin

Bani, Sursă foto: playtech.ro
Sursa foto: playtech.ro

Tinerii fermieri pot beneficia de o nouă linie de finanțare cu fonduri europene – „DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați“, disponibilă prin noul Plan Național Strategic (PNS). Sumele disponibile prin intermediul acestei măsuri pot ajunge până la 200.000 de euro, bugetul total disponibil fiind de aproximativ 170 milioane de euro.

Măsura de sprijin se adresează tinerilor fermieri instalați prin PNDR 2014-2020 inclusiv tranziție (conform art.19 alin. (1) Reg. (UE) nr. 1305/2013) și a celor recent instalați respectiv în ultimii 5 ani față de momentul depunerii cererii de finanțare. Tinerii eligibili trebuie să aibă până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și să fie șefi ai exploatației.

Prin acordarea acestei finanțări, statul urmărește consolidarea fermelor deținute de tineri, eficientizării management și creșterii viabilității exploatației.

În cadrul intervenției se va acorda finanțare pentru:

– investițiile în vederea obținerii producției agricole primare,

– investițiile în condiționare și/sau depozitare. Facilitățile de condiționare și/sau depozitare vor permite păstrarea produselor agricole în condiții optime și vor oferi o mai bună poziționare a fermierilor în lanțul de aprovizionare.

– procesarea produselor agricole la nivelul fermei în scopul creșterii valorii adăugate a propriilor produse agricole primare. Procesarea la nivel de fermă va fi abordată, în cadrul acestei intervenții, ca o componentă secundară a proiectului de investiții.

Tinerii fermieri manifestă deschidere către inovare

În cadrul acestei intervenții sunt eligibile achizițiile simple de utilaje agricole performante, inclusiv echipamente de gestionare adecvată a gunoiului de grajd. În plus, se are în vedere promovarea tehnicilor și tehnologiilor inovatoare cu atât mai mult cu cât segmentul de beneficiari cărora se adresează intervenția este cel al tinerilor fermieri care manifestă deschidere către inovare, agricultura de precizie.

Din perspectiva unei mai bune gestionări a riscurilor, intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la utilizarea tehnicilor și tehnologiilor pentru gestionare riscurilor provocate de fenomenele extreme în contextul schimbărilor climatice.

Totodată, pentru a răspunde adecvat provocărilor cu care se confruntă zona montană, atât din perspectiva îmbătrânirii populației cât și a specificului activităților agricole și a problemelor structurale ale exploatațiilor agricole din această zonă, va fi prevăzută o alocare distinctă pentru zona montană.

Pentu ce proiecte se acordă finanțare

PNS prevede că prin DR-12 fi sprijinite investițiile corporale legate de:

– construcții (noi și/sau modernizări), inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, și/sau facilități de condiționare și/sau depozitare a produselor agricole;

– investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;

– înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;

– înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotările aferente;

– achiziția, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci și semiremorci;

– înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație;

– înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă, ca și componentă secundară;

– echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile;

– utilajele și echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animale din fermă;

– utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;

– înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;

– investiții noi cât și modernizarea echipamentelor pentru irigații la nivel de fermă doar ca o componentă secundară a proiectului;

– producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile.

Conform datelor RomâniaTV, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri.