Info

Trăim din ce în ce mai bine și noi nu știm! INS: PIB-ul României a crescut cu 5,8% față de semestrul I din 2021

Creștere, Sursă foto: unsplash.com
Sursă foto: unsplash.com

Potrivit ultimelor date furnizate de INS (Institutul Național de Statistică), produsul intern brut (PIB) al trimestrului II 2022 a înregistrat o creștere de 2,1%, față de trimestrul Ⅰ al anului curent.

Totodată, conform aceluiași comunicat emis de INS, produsul intern brut al semestrul I 2022 a crescut cu 5,8%, comparativ cu semestrul I 2021, atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier.

Seria ajutată sezonier și seria brută

Estimările pentru PIB-ul,axat pe datele ajustate sezonier, ne arată că pentru trimestrul II 2022, acestea au fost de 355964,4 milioane lei preţuri curente, în creştere cu 2,1% faţă de trimestrul I 2022 şi cu 5,3% faţă de trimestrul II 2021.

De asemenea, PIB-ul estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 699846,7 milioane lei preţuri curente, în creştere cu 5,8% faţă de semestrul I 2021.

Conform estimărilor, bazate pe seria brută, estimările au arătat că pentru trimestrul II 2022 au fost atribuite valori de 335190,1 milioane lei preţuri curente, în creştere  cu 5,3% faţă de trimestrul II 2021.

Totodată, PIB-ul estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 609019,6 milioane lei preţuri curente, în creştere cu 5,8% faţă de semestrul I 2021.

Ce a contribuit la această creștere

Cele mai mari contribuţii care au dus la creşterea PIB (dedusă din diferența dintre valoarea înregistrată în semestrul I 2022, faţă de cea regăsită în semestrul I 2021) au fost umătoarele:

a)  comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,2%), cu o pondere de 20,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,3%

b) informaţiile şi comunicaţiile (+1,7%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 23,9%

c) impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,4% la formarea PIB, au contribuit cu +0,5% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 5,2%

Însă, o contribuţie negativă la creșterea PIB a înregistrat-o industria (-0,2%), cu o pondere de 25,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate a scăzut cu -0,1%.

În ceea ce privește contribuțiile creşterii produsului intern brut, în trimestrul II şi semestrul I 2022, acestea au fost datorate:

a) restaurantelor (2,3%), cu o pondere de 20,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 0,4%

b) Informații și comunicații (1,4%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 1%

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

– cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,6%, contribuind cu +4,7% la creşterea PIB

– formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 2,2%, contribuind cu +0,5% la creşterea PIB.

Dar, o contribuţie negativă la formarea PIB-ului  a avut-o exportul net (-3,9%), consecinţă a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii cu 14,3%, față de creșterea cu 7,7% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii.