Infofinanciar > Info > Statul dă câte 1.900 de euro pentru familiile cu venituri mici. Ajutorul este nerambursabil
Info

Statul dă câte 1.900 de euro pentru familiile cu venituri mici. Ajutorul este nerambursabil

bani ajutor de la stat fonduri (sursă foto: antena3.ro)
Sursă foto: antena3.ro

1.900 de euro este valoarea maximă a finanțării nerambursabile de la stat de care pot beneficia familiile sau persoanele cu venituri lunare nete mai mici decât salariul minim brut pentru branșarea sau racordarea la rețelele publice, locale sau regionale, de apă și canalizare.

Condiția pentru a putea accesa această măsură de sprijin este ca, până spre sfârșitul lunii viitoare, persoanele fizice  să se adreseze operatorilor de apă și canalizare, care, la rândul lor, să depună cereri de finanțare în cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri. Ulterior, cu ajutorul banilor primiți prin programul Prima Conectare, al cărui ghid de finanțare este inclus în Ordinul Ministrului Mediului nr. 2.605/2022, urmează să se facă branșarea solicitanților la rețelele de apă și canalizare.

Conform datelor Administrației Fondului pentru Mediu, operatorii de servicii de utilități publice, operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/ apă uzată pot depune până pe 26 iunie 2023, ora 23:59, cererile de finanțare, prin intermediul aplicației informatice dedicate programului Prima Conectare.

Care sunt condițiile de eligibilitate

Conform ghidului de finanțare, condițiile pentru a primi banii pentru conectare pe care beneficiarii finali, respectiv persoanele fizice care vor folosi sistemele de apă și canalizare, sunt:

– să fie o persoană singură cu venituri reduse/ să facă parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);

– să aibă domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau canalizare și să se afla pe raza teritorială a unității administrativ teritoriale care a delegat operatorului de utilități gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

– să își exprime acordul cu privire la participarea în cadrul programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/ branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/ alimentare cu apă.

Complementar, terenul pe care se vor face lucrările de branșare/ racordare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

– să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

– să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Peste 88.400 de gospodării conectate

Programul Prima Conectare urmărește racordarea a peste 88.400 de gospodării până în al doilea trimestru din 2026. Obiectivul principal îl reprezintă creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare.

Programul vizează reducerea impactului asupra mediului al evacuărilor de ape uzate urbane şi rurale menajere provenite din gospodării şi servicii și protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului prin asigurarea racordării/ branșării la rețeaua publică de canalizare/ alimentare cu apă.

Măsura de sprijin face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar termenul limită de implementare este 30 iunie 2026, conform avocat.net.