Infofinanciar > Info > Statul alocă peste 150 de milioane de euro. Despre ce program este vorba
Info

Statul alocă peste 150 de milioane de euro. Despre ce program este vorba

mere moldova east-fruit.com
sursa foto: east-fruit.com

Astăzi, în Monitorul Oficial nr. 728, datat 8 august, a fost făcută publică Hotărârea de Guvern nr. 652/2023. Aceasta se referă la Programul pentru școli al României în intervalul 2023-2029 și stabilește bugetul alocat pentru implementarea sa în anul școlar 2023-2024.

În cadrul acestui program, s-a alocat o sumă totală de 742.617.252 lei (150.038.842 euro) pentru achizițiile ce urmează să fie realizate de la producătorii agricoli. Conform documentului, aceste fonduri vor fi utilizate nu doar pentru achiziționarea de alimente direct de la producătorii români, ci și pentru organizarea de vizite a elevilor în ferme.

Suma alocată pentru școli cuprinde și ajutorul financiar

Conform hotărârii de Guvern care a fost publicată în Monitorul Oficial, au intrat în vigoare sumele alocate pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2023-2024. Acesta  cuprinde și ajutorul financiar alocat potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106.
Valoarea totală a programului pentru anul școlar 2023-2024 este de 742.617.252 lei (150.038.842 euro). Din această sumă:

– Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene constituie 86.525.308 lei (17.481.626 euro), inclusiv:
– 178.236 euro pentru achiziționarea de fructe și legume;
– 303.390 euro pentru achiziționarea de lapte și produse lactate.

-Ajutorul financiar național reprezintă 656.091.944 lei (132.557.216 euro).

Din bugetul total de 742.617.252 lei, alocațiile sunt distribuite după cum urmează:

– 94.782.996 lei sunt destinați pentru furnizarea gratuită de fructe și legume, iar 37.612.300 lei sunt alocati pentru implementarea măsurilor educaționale asociate acestui program.

– 361.134.499 lei sunt alocate pentru furnizarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf, iar suma de 37.612.300 lei este repartizată pentru implementarea măsurilor educaționale corespunzătoare.

– 211.475.157 lei sunt rezervati pentru asigurarea gratuită de produse de panificație, cu mențiunea că acestea sunt finanțate exclusiv din bugetul de stat.

Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în învățământul special, de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice per preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz;
b) finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.

Elevii vor vizita ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui

Potrivit sursei citate, măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anii școlari din perioada Programului pentru școli al României se implementează la nivelul fiecărui an școlar și sunt următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau la alte evenimente și/sau activități similare;

b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume și de lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate;

d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea risipei alimentare.

Autoritățile competente pot alege și implementa măsuri educaționale

La nivel local, autoritățile competente, adică administrațiile publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor acestora, au posibilitatea de a alege și implementa măsuri educaționale pe durata anilor școlari din perioada 2023—2029. Aceste alegeri se fac în funcție de preferințele și bugetul disponibil. Este impus ca, în mod obligatoriu, să fie selectată cel puțin o măsură educațională însoțitoare a distribuției de fructe și legume, precum și cel puțin o măsură educațională însoțitoare a distribuției de lapte și produse lactate.

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor acestora sunt obligate să informeze Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în legătură cu măsurile educaționale implementate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor. Acest lucru se aplică în special pentru situațiile în care se desfășoară ora de Educație pentru Sănătate ca o materie opțională.

În consecință, toți preșcolarii din grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, precum și toți elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, care beneficiază de furnizarea gratuită de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, în limita unei valori zilnice per preșcolar/elev, sunt incluși în această inițiativă. Autoritățile locale menționează numărul instituțiilor de învățământ beneficiare și numărul de preșcolari și elevi participanți.

Organizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru produse și servicii legate de măsurile educative are loc la nivel județean și/sau local, conform legii privind achizițiile publice. Autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor lor sunt responsabile pentru întocmirea documentațiilor de atribuire și a documentelor-suport, gestionarea procedurilor de achiziții, selectarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, precum și pentru monitorizarea și controlul distribuției produselor și implementării măsurilor educaționale.

Produsele destinate preșcolarilor și elevilor alese din lanțul de aprovizionare scurt

Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru furnizarea de produse și prestarea de servicii în cadrul măsurilor educative se organizează la nivel județean și/sau local, conform legii achizițiilor publice.

Autoritățile administrației publice locale din județe, comune, orașe, municipii și subdiviziuni ale acestora sunt responsabile pentru întocmirea documentațiilor de atribuire și a documentelor asociate, organizarea procedurilor de achiziții publice, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, precum și pentru supravegherea și controlul distribuției produselor și implementării măsurilor educaționale.

De asemenea, conform acestei Hotărâri de Guvern, în elaborarea documentațiilor pentru contractele/acordurile-cadru privind furnizarea de fructe, legume, lapte și produse lactate, instituțiile responsabile iau în considerare produsele locale sau regionale și cele din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legii achizițiilor publice.

Sursa citată precizează că prin lanț de aprovizionare scurt se înțelege relația directă dintre producător/procesator și consumator, care implică un număr cât mai mic de intermediari, unde:

a) producătorul este persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploatație se obțin fructe și/sau legume. Grupurile și organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute conform legislației în vigoare, precum și cooperativele de producători de fructe și legume sunt considerate producători;

b) procesatorul este persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;

c) consumatorul este preșcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru școli al României;

d) intermediar este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator, potrivit agrointel.ro.