Infofinanciar > Esential > România explicată (37). Ce rol are Avocatul Poporului și asemănarea cu funcția de ombudsman
Esential

România explicată (37). Ce rol are Avocatul Poporului și asemănarea cu funcția de ombudsman

Avocatul Poporului
Foto: rfi.ro, antena3

Instituția Avocatului Poporului, atât în România, cât și în alte țări membre ale UE, s-a inspirat din activitatea funcției de ombudsman creată istoric în Suedia.

Ombudsmanul este, astăzi, un oficial al parlementului (numit comisar) care investighează plângerile cetățenilor împotriva unor companii,  organizații, dar mai cu seamă a plângerilor oamenilor de rând împotriva autorității publice.

Bref, Ombudsmanul veghează la modul în care administraţia publică îşi îndeplineşte atribuţiile în raport cu cetăţenii.

Generalități

La noi, Avocatul Poporului este ceea ce am putea ombudsman, deși nu poate reprezinta cetăţenii în procese judiciare şi nu intervine în procesele judiciare și nici nu reface actele abuzive ale adminstraţiei.

Din punct de vedere legislativ, în România, instituţia este menţionată în art. 58-60 din Constituţie, este reglementată în Legea nr. 35/1997 şi funcţionează în baza unui Regulament din anul 2019.

Avocatul Poporului este numit în funcție de către Parlament, prin votul majorității parlamentarilor. El este numit pentru un mandat de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată. De asemenea, poziția de Avocat al Poporului este echivalentă cu funcţia de ministru.

Renate Weber

Renate Weber

Specificul românesc

Instituţia Avocatul Poporului a fost înfiinţată practic şi a început să funcţioneze după adoptarea legii sale organice, în anul 1997.

Avocatul Poporului este organizat şi funcţionează în România exercitând un mandat general de apărător al drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora în special cu autorităţile publice.

Conform art. 2 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condițiile legii. În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice și nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ.

Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc, cu respectarea legii, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

Avocatul Poporului răspunde numai în fața Parlamentului, răspundere ce se materializează prin obligația prezentării de rapoarte și Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului numesc adjuncţii Avocatului Poporului, specializaţi pe următoarele domenii:

– drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale;

– drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

– apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

– armată, justiţie, poliţie, penitenciare;

– proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe;

– prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie.

Totodată, Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile fie din oficiu, fie la cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.

Foarte important, Avocatul Poporului se poate implica în controlul de constituţionalitate a legilor şi ordonanţelor, realizat de către Curtea Constituţională. Astfel, Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor adoptate de Parlament, înaintea promulgării acestora de către Preşedintele României; poate ridica în faţa Curţii Constituţionale, excepţii de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele în vigoare; formulează, la solicitarea Curţii Constituţionale, puncte de vedere la excepţiile de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor, care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Audiențe la Avocatul Poporului și adjuncții săi

Pentru o audiență la un adjunct al Avocatului Poporului, cetățenii trebuie să depună o cerere referitoare la problemele reclamate, urmând a li se comunica data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienţă.

După parcurgerea procedurii menţionate mai sus. În acest scop, petiţionarii vor formula în scris o cerere motivată, urmând ca Avocatul Poporului să decidă asupra temeiniciei cererii şi acordării audienţei.

Cine se poate plânge Avocatul Poporului?

Se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului orice persoană fizică, precum şi societăţile comerciale, asociaţiile şi orice alte persoane juridice.

Petiţiile se adresează instituţiei Avocatul Poporului numai în scris și pot fi transmise prin poştă sau e-mail. De asemenea, petiţiile pot fi depuse personal sau prin mandatar, la Serviciul de registratură al instituţiei sau la cele 15 birouri teritoriale.

Petiţia trebuie să cuprindă următoarele elemente:

– numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia

– drepturile şi libertăţile încălcate

– autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză

– dovada întârzierii sau refuzului administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia.

Unde are competenţe Avocatul Poporului

În competenta instituției Avocatul Poporului intră petițiile care au ca obiect încălcarea drepturilor sau libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităţilor administraţiei publice sau prin actele administrative ale regiilor autonome.

Atenție, plângerile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele.

Renate Weber este Avocatul Poporului

La data de 24 iunie 2019, Victor Ciorbea a demisionat din funcția de Avocat al Poporului, iar în data de 26 iunie 2019, a fost numită în această funcție, la propunerea partidului ALDE, fostul europarlamentar, Renate Weber.

Avocata Renate Weber are o lungă carieră ca luptătoare la nivel european pentru drepturile omului. Ca jurist, ea s-a specializat în drepturile omului. Cunoștințele sale în acest domeniu au fost folosite în activitatea sa în Europa ca militant pentru drepturile omului. Ca o recunoaștere a competențelor sale în acest domeniu, Renate Weber a fost desemnată în vara lui 2008 ca Președintă a Misiunii Parlamentului European de monitorizare a Referendumului Constituțional din Ecuador și în vara lui 2009 ca Președintă a Misiunii UE de monitorizare a referendumului constituțional din Bolivia.

Anul viitor se termină primul manadat al Renatei Weber ca Avocat al Poporului.