Infofinanciar > Info > Procedura de recalculare a pensiei! Cum arată noua propunere
Info

Procedura de recalculare a pensiei! Cum arată noua propunere

Noua metodă de calcul va aduce un echilibru
Sursa foto: adevarul.ro

Ministerul Justiției a prezentat în cadrul dezbaterii publice un proiect ce vizează recalcularea pensiilor de serviciu percepute de către judecători, procurori, judecători și magistrați-asistenți la Curtea Constituțională a României, magistrați-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Propunerea de Hotărâre detaliază normele de aplicare ale prevederilor referitoare la pensiile de serviciu incluse în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Precum și în Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Procedura de recalculare a pensiei de serviciu pentru funcționarii publici

Recalcularea pensiilor magistraților se va realiza după cum urmează:

„Art. 11- (1) Persoanele care au decizii de pensionare emise până la data de 1 ianuarie 2024 pot solicita casei teritoriale de pensii competente recalcularea pensiei de serviciu. Prin majorarea cuantumului pensiei de serviciu cu câte 1% pentru fiecare an întreg care depăşeşte vechimea de 25 de ani. Dacă la stabilirea iniţială a pensiei a fost avută în vedere o vechime mai mare de 25 de ani. Pensia de serviciu se majorează cu câte 1 % doar pentru fiecare an întreg care depăşeşte vechimea utilizată la stabilirea pensiei.

(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv (au cel puţin o vechime de 25 de ani în funcţiile prevăzute de lege). Nu au decizii de pensionare sau nu au depus cerere de pensionare până la această dată, majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică prin decizia de stabilire a pensiei de serviciu. (3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) nu se realizează prin modificarea bazei de calcul.

Recalculările pot fi solicitate numai la eliberarea din funcție

(4) Recalcularea în condiţiile prezentului articol poate fi solicitată numai la eliberarea din funcţie prin decret al Preşedintelui României sau prin act administrativ de eliberare din funcție. Casa de pensii competentă eliberând o decizie de recalculare doar în ceea ce priveşte cuantumul pensiei de serviciu, pe baza adeverinţei eliberate potrivit art. 7 alin.

(4), care se aplică în mod corespunzător, din care să rezulte vechimea acumulată în plus până la data eliberării din funcţie. Față de cea avută în vedere prin decizia de pensionare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12. Adeverinţa-tip prevăzută în această anexă se eliberează numai pentru cei care au o decizie de stabilire a pensiei de serviciu anterioară. (5) Prevederile art. 7 alin.(8) se aplică în mod corespunzător şi în cazul deciziei de recalculare a pensiei.

Recalcularea pensiilor magistraților

Art. 12 – (1) Dacă persoanele prevăzute la art. III alin. (2) și (3) din Legea nr. 282/2023 nu sunt eliberate din funcție după stabilirea pensiei de serviciu ca urmare a îndeplinirii condiției de vechime de cel puțin 25 de ani în funcțiile enumerate în dispoziţiile legale anterioare datei de 1 ianuarie 2024. Se continuă activitatea și se beneficiază de o indemnizație de încadrare brută lunară sau sporuri mai mari decât cele avute în vedere la stabilirea pensiei de serviciu.

Ca urmare a promovării, exercitării unei funcții de conducere sau a altei funcții pentru care este prevăzut un nivel superior de salarizare ori ca urmare a altei situații care a condus la majorarea bazei de calcul care a fost avută în vedere la stabilirea pensiei de serviciu. Cu excepţia celei prevăzute la art. 15 alin. (2), acestea pot solicita, la eliberarea din funcție, recalcularea pensiei de serviciu. Cu luarea în considerare a vechimii și a bazei de calcul avute în ultima lună de activitate înainte de depunerea cererii de recalculare, conform stiripesurse.ro.