Info

Plan de durată din partea Guvernului! Piața de energie va fi reglementată până în anul 2025

Energie electrica sursa foto investenergy
sursa foto investenergy

Vineri este de așteptat ca Executivul să instituie prin Ordonanța de Urgență un mecanism al achiziției centralizate de energie electrică, prin care se vor limita veniturile obținute de producătorii de energie electrică. Unicul achizitor va fi OPCOM, iar prețul de vânzare va fi de 450 lei/MWh.

Sistemul de achiziție centralizată a energiei va fi instituit pe o perioadă de peste 2 ani, pe durata 1 ianuarie 2023 – 31 marie 2025. Noua Ordonanță de Urgență vizează instituirea unor sisteme de măsuri temporare, pentru a preveni venituri prea mari obținute de producătorii de energie electrică.

Ce prevederi are OUG?

În primul rând, se va institui un mecanism de achiziție centralizată de energie electric. Aceasta va avea mai multe ramuri de aplicare, explicate de hotnews.ro.

Prima este reprezentată de producătorii care au capacități de producere de o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW, cu cu excepția producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru tehnologiile și puterea instalată prevăzute la art 3. alin (1) din Legea nr. 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completarile ulterioare, a capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.

A doua este direcționată spre furnizorii de energie electrică, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia. În calitatea de achizitor unic este desemnată societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale „OPCOM” S.A.

Pe perioada utilizării sistemului de achiziție centralizată de energie electrică prețul plătit de achizitorul unic către producătorii de energie electrică, pentru cantitățile de energie electrică vândute de aceștia prin intermediul acestui mecanism, este de 450 lei/MWh. Simultan, achizitorul unic vinde cantitățile de energie electrică cumpărate furnizorilor de energie electrică, care au încheiat contracte cu clienții finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, cu același preț de 450 lei/MWh.

În cazul desfășurării mecanismului de achiziție centralizată, participanții la piață cărora li se aplică prevederile prezentului act legislativ au obligația transmiterii la OPCOM și/sau Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, după situație, a tuturor informațiilor privind prognozele de consum anuale, defalcate pe luni, în vederea considerării acestora în procedurile de achiziție organizate de OPCOM.

OPCOM organizează o procedură anuală de achiziție, în luna decembrie a anului precedent celui în curs, pe baza datelor validate transmise de către ANRE și câte o procedură de achiziție lunară, care are ca scop suplimentarea cantităților de energie electrică vândute/cumpărate, lunar în cadrul procedurii anuale.

Regulamentul UE

Guvernul a transmis că la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, cu aplicabilitate directă de către toate statele membre.

Acest Regulament UE prevede că „veniturile de pe piață ale producătorilor obținute din producerea de energie electrică din anumite surse se plafonează la maximum 180 euro per MWh de energie electrică produsă”. Același act normativ presupune că „statele membre pot să mențină sau să introducă măsuri care limitează și mai mult veniturile de pe piață ale producătorilor care produc energie electrică.”