Info

Părinții primesc o scutire de impozit pentru copiii lor! Tot ce trebuie să știi despre declarația pe propria răspundere

Elevi-Bani, Sursă foto: Playtech
Sursă foto: Playtech

Părinții salariați care au copii înscriși la o unitate de învățământ vor beneficia de luna asta de o scutire de impozit în valoare de 100 de lei, indiferent de venitul lunar. Pentru asta, aceștia trebuie să depună o declarație pe propria răspundere. 

Pentru fiecare copil înscris într-o unitate de învățământ, școală, liceu, grădiniță sau creșă, părintele va beneficia de o deducere personală suplimentară lunară în valoare de 100 de lei, informează Federația Națională a Părinților. 

Scutirea de impozit se aplică însă numai pentru unul dintre părinți, în cazul în care ambii tutori legali ai copilului sunt salariați. De asemenea, aceasta lege publicată în cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului 16/2022 se aplică pentru orice fel de persoană salarizată, indiferent de valoarea venitului lunar.  

Declarația pe propria răspundere 

Potrivit legii, părintele care dorește deducerea suplimentară de 100 de lei este nevoit să prezinte o declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că copilul său este înscris la una dintre unitățile de învățământ prezentate mai sus. Desigur, prin copil se înteleg minorii, astfel că elevii de 18 ani nu se încadrează în lege. 

Modelul pentru declarația pe propria răspundere a fost publicat pe pagina de Facebook a grupului personalului auxiliar. Acesta se poate observa în poza de mai jos, unde puteți observa cererea oficială care trebuie completată pentru obținerea scutirii de impozit. 

Declarație părinți, Sursă: Antena3

Declarație părinți, Sursă: Antena3

 

Ce informații trebuie împărtășite în declarație 

În această cerere, părinții trebuie să completeze următoarele câmpuri legate de familia și copilul lor: numele și prenumele părintelui care dorește să beneficieze de suplimentare, adresa de la domiciliul curent, CNP-ul părintelui, numele și prenumele copilului și data lui de naștere. 

Conform cerinței, următoarele documente vor fi anexate la declarația pe propria răspundere: copia cărții de identitate al părintelui angajat, copia de pe certificatul de naștere al copilului și adeverința primită de la unitatea de învățământ unde este înscris copilul. 

Cine beneficiază de deducerea personală suplimentară 

Conform OUG 15/2022, care stabilește actul normativ cu privire la scutirea de impozit de 100 de lei, aceasta se acordă următoarelor persoane: 

„(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel: 

a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în textul OUG.” 

Cei cu mai multe joburi nu vor beneficia de mai mulți bani

Este de precizat că, în cazul în care părintele în cauză este angajat în mai multe locuri și are mai mulți angajatori, acesta trebuie să declare că nu va primi deducerea și din partea celorlalte locuri de muncă: 

„(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator”, citează OUG Antena3.