Infofinanciar > Opinii > Opinie: În vara lui 2024 se numără sancțiunile e-Factura și e-Transport
Opinii

Opinie: În vara lui 2024 se numără sancțiunile e-Factura și e-Transport

Florina Mateescu, fondatoarea companiei Perfect Accounting, Sursa foto Arhiva companiei
Sursa foto Arhiva companiei

Lumea financiar-contabilă românească se apropie cu pași repezi de 1 iunie și 1 iulie 2024, datele la care încep să se aplice sancțiuni și respectiv intră în vigoare anumite modificări în sistemele e-Factura și e-Transport.

În ceea ce privește e-Factura, dacă ești persoană juridică sau fizică care face tranzacții B2B, te încurajez să te pui la punct cu ghidul de utilizare a acestui sistem pentru că amenzile încep să se aplice în etape, întâi pentru depășirea termenului de raportare a facturilor în sistem (din 1 iunie 2024), apoi pentru neutilizarea exclusivă a acestuia (din 1 iulie 2024). 

Dar să le luăm pe rând, să vedem când și de ce trebuie să-ți faci griji și să impulsionezi documentarea privind folosirea acestui sistem, dacă încă n-ai recurs la el până în prezent în relațiile tale business to business.

Perioada de grație e-Factura, sancțiunile și datele de la care se aplică acestea

Pe 31 mai se încheie perioada de grație valabilă de la 1 ianuarie 2024, pe parcursul căreia cine n-a respectat termenele de raportare (maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii)  în sistemul e-Factura nu a fost sancționat cu amenzi. 

Astfel, depășirea acestor termene constituie contravenție și va fi amendată începând cu 1 iunie, dar diferențiat, în funcție de mărimea contribuabililor:

– de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari;

– de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii;

– de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Sistemul național e-Factura

A 2-a dată de reținut și de trecut în calendar, privind e-Factura, este 1 iulie 2024, când:

– Sistemul național de facturare electronică, stabilit prin Legea 296/2023,  devine singura variantă valabilă prin care se va putea transmite o factură pentru tranzacțiile B2B, între toate entitățile rezidente sau nerezidente la noi în țară, dar impozabile în România. Astfel, de la acea dată, în relațiile B2B, vor fi acceptate doar facturile electronice furnizate prin Spațiul Privat Virtual (SPV), în format XML împreună cu sigiliul Ministerului Finanțelor și nu mai sunt valabile facturile trimise în alt format decât cel reglementat prin e-Factura.

– Primirea și înregistrarea de către destinatari, persoane impozabile cu sediile sociale în România, conform art.266 alin. (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți la noi în țară, în relația B2B, fără a fi transmisă prin sistemul e-Factura, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii. 

Pentru cei care s-au panicat în aceste prime luni ale anului, cu privire la utilizarea e-Factura, reamintesc că autortățile au lansat pentru toți contribuabilii din țară versiunea simplificată a acestei sistem, tocmai pentru a ușura accesul și folosirea lui. Versiunea aceasta este intuitivă și poate fi folosită mai repede și ușor, fără mari bătăi de cap. 

1 iulie și sancțiunile pentru nerespectarea e-Transport

Reamintesc că este în vigoare și obligatoriu și Sistemul national RO e-Transport, iar cei care se abat de la folosirea corectă sau deloc a lui riscă amenzi de la 1 iulie, pentru faptele săvârșite de la acea data și considerate contravenții.

Sistemul e-Transport se referă la notificări care trebuie transmise către S.P.V. atunci când operatorii economici (care se încadrează la condițiile: vehicul rutier care face transportul are o masă maximă autorizată mai mare de 2,5 tone; greutatea totală a bunurilor cu risc fiscal depășește 500 kg; valoarea totală a bunurilor este mai mare de 10.000 lei pentru o singură tranzacție) transportă bunuri cu risc fiscal pe teritoriul României. Transportul se poate realiza doar după ce ANAF validează fiecare notificare și atribuie transportului un cod UIT. De asemenea, dacă alături de mărfurile cu risc fiscal se transportă și alte bunuri fără acest risc, toate bunurile trebuie raportate în e-Transport. 

La finalul lui aprilie, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 43/2024, prin care s-a modificat și completat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport. Astfel s-a extins categoria de utilizatori (prestatori de servicii din România, beneficiari, clienți, furnizori de la noi din țară) care trebuie să declare în sistem datele referitoare la transportul internațional de bunuri. 

Ce se întâmplă în sistemul RO e-Transport

Prin OUG 43/2024 de asemenea, nu mai este aplicabilă sancțiunea complementară a confiscării contravalorii bunurilor nedeclarate în sistemul RO e-Transport (atât în cazul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și în cazul transporturilor internaționale de bunuri), în cazul  în care, ca urmare a verificărilor  ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, autoritățile constată că, pentru perioada la care se referă operațiunile desfășurate, operatorii economici au efectuat înregistrările contabile și dețin documente în acest sens.

Totodată, în privința obligației declarării în sistemul RO e-Transport, s-au introdus prin OUG 43 noi excepții: 

– transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, potrivit Codului fiscal, respectiv prin utilizarea aplicației EMCS pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;

– transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare.

Sancțiunile ce intră în vigoare de la 1 iulie 2024

Toate sancțiunile contravenționale, care intră în vigoare de la 1 iulie 2024, se aplică pentru faptele săvârșite și constatate începând cu această dată.

Obligaţia şi sancţiunile pentru încălcarea ei referitoare la e-Transport au fost introduse în legislaţie prin OUG 115 din 2023. Încălcarea obligaţiei de declarare în sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transporturile internaționale de bunuri pentru a putea fi identificate prin codul UIT constituie contravenţie şi e pasibilă de amenzi: 

  • de la 10.000 de lei la 50.000 de lei, în cazul persoanelor fizice
  • de la 20.000 de lei la 100.000 de lei, în cazul persoanelor juridice, precum şi de confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate. 

Pentru cei care vor să se pună la punct cu utilizarea Sistemului Național e-Transport, autoritățile au pus la dispoziție și un ghid ce poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Așadar, în cazul celor două sisteme naționale, este perfect valabilă vorba informația înseamnă putere, pentru că în acest caz, cu cât citim mai mult ghidurile de utilizare și legislația, cu atât vom înțelege mai bine și ne va fi lesne să folosim aplicațiile reglementate de autorități, într-un mod corect și fără să săvârșim contravenții aducătoare de amenzi usturătoare. 

Cine este Florina Mateescu

Florina Mateescu, fondatoarea companiei Perfect Accounting, este expert contabil și membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) din anul 2005.  De asemenea, ea este și auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) din anul 2009.