Infofinanciar > Info > Obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale ONU. Adaptarea României la noile tendințe de raportare ale sustenabilității
Info

Obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale ONU. Adaptarea României la noile tendințe de raportare ale sustenabilității

sustenabilitate sursa foto biocorner.ro
sustenabilitate sursa foto biocorner.ro

Succesul unei companii în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă  ale ONU poate fi măsurat prin raportarea de sustenabilitate, care oferă, de asemenea, părților interesate datele de care au nevoie pentru a lua decizii. Este necesară o nouă strategie ecologică.

Într-un climat global în care provocările de mediu, societale și guvernamentale au nevoie de un răspuns, este timpul ca profesia contabilă să abordeze problemele de sustenabilitate.

Care sunt noile obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale ONU

Profesioniștii contabili  și organizațiile care îi asistă, cunoscute sub denumirea de organizații profesionale de contabilitate (PAO), joacă un rol activ și  direct în crearea unei raportări amănunțite, care oferă o viziune cuprinzătoare asupra principiilor companiei sustenabile pe termen lung. Pentru a realiza acest lucru este necesară trecerea de la acest serviciu de contabilitate la raportare integrată, care oferă atât servicii financiare, cât și non-financiare, precum și cunoștințe și abilități de specialitate.

Drept consecință a statutului de cetățeni europeni, experimentăm impactul politicii europene. Cerința suplimentară de a furniza informații nefinanciare pentru marile corporații a fost adoptată în urmă cu câțiva ani, în 2014 (Directiva 2014/95/UE). Mai târziu, Comisia Europeană s-a angajat să evalueze aceste prime măsuri privind raportarea informațiilor nefinanciare, în Comunicarea sa privind Pactul ecologic european, care a fost abrogat în 2019.

Ca urmare, a fost elaborată o propunere de regulament privind raportarea informațiilor de sustenabilitate a companiilor,  cu scopul de a îmbunătăți și extinde raportarea de sustenabilitate în UE în următorii ani.

Cum se adaptează România la noile tendințe de raportare ale sustenabilității

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a desfășurat activități la mai multe niveluri, ca răspuns la tendințele și preocupările legate de raportarea ESG (de mediu, socială și guvernanță) care devin din ce în ce mai intense, amintim aici de: Crearea unui portal de informații în materie de ESG pentru părțile interesate, extinderea calificărilor existente, promovarea raportării ESG prin crearea de rețele de afaceri, integrarea ca membru în organizațiile internaționale reprezentative pentru cadrul de raportare ESG, ș.a.Rezultatul a fost o propunere de directivă privind raportarea informațiilor de sustenabilitate de către firme, care ar îmbunătăți și extinde raportarea de sustenabilitate în UE în următorii ani.

Luând în calcul  tendințele actuale care vizează tranziția de la serviciile tradiționale și raportarea financiară tradițională, precum și preocupările tot mai mari cu privire la sustenabilitatea și responsabilitatea corporativă, CECCAR a decis să participe la găsirea de soluții.  ESG devine norma pentru modul în care companiile ar trebui să gestioneze și să raporteze riscurile lor, astfel că, CECCAR nu are de ales decât să fie eficient, în interesul publicului larg. Însă tranziția de la tradițional la nou este dificil de realizat. Noile tehnologii vin la pachet cu noi provocări și au nevoie de timp și resurse.  CECCAR a adoptat o serie de măsuri care vizează schimbarea percepției asupra tehnologiilor nou apărute.

Luând în considerarea necesitatea noilor standarde și acțiuni, și importanța procesului de consultare între părțile interesate,  CECCAR a luat parte la consultările  Fundației IFRS din decembrie 2020, care au avut ca subiect raportarea de sustenabilitate și modul în care Fundația IFRS ar putea aborda raportarea de sustenabilitate.

Rețeaua Română de Reziliență în Afaceri (businessresilience.ro), un centru de cunoștințe înființat de CECCAR și dedicat asistenței comunității de afaceri, oferă resurse membrilor CECCAR în mod continuu. Această zonă de resurse oferă resurse și ajutor organizațiilor în eforturile lor de a menține continuitatea afacerii, discută cele mai bune practici și identificate la nivel național și mondial.

Toate aceste activități, precum și cele care vor urma, provin din conștientizarea că există un nou fenomen pe piață și că profesioniștii din contabilitate pot și trebuie să ia parte la el.