Info

Noi detalii despre voucherele energetice! Când va fi virată prima tranșă și cine beneficiază de acest ajutor

Vouchere sociale Sursa foto Observator
Sursa foto: Observator

Pe fondul crizei energetice și a creșterii galopante a prețului la energie, guvernanții au hotărât acordarea unui ajutor pentru plata facturilor destinat persoanelor cu venituri mici, aflate într-o situație financiară vulnerabilă, în valoare de 1.400 de lei, virați în două tranșe.

Ajutorul financiar pentru plata facturilor energetice va putea fi folosit până la finalul anului viitor, iar lista cu beneficiari va fi întocmită de Ministerul Muncii, iar voucherele vor fi acordate în format fizic, tipărit, distribuie beneficiarilor de către Poșta Română. Tichetele sunt valabile doar pe teritoriul României și includ plata facturilor pentru energie termică centralizată și gaze, achiziționarea de butelii, lemne de foc și alte materiale de încălzire.

Cine beneficiază de voucherele pentru energie

Conform propunerii de ordonanță, vor beneficia de cei 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie următoarele categorii de români:

„a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

b) persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

c) familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare;

d) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.„ potrivit Antena 3

Pentru acordarea ajutoare pentru încălzire au fost alocate fonduri europene în valoare de 4 miliarde lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pentru perioada de programare 2014–2020, în limita economiilor identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014–2020.

Când vor ajunge voucherele și cum pot fi folosite

Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, astfel:

-700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023

-700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023.

Beneficiarii ajutorului vor putea plăti cu cardul de energie, prin serviciul de mandat poștal asigurat de CN Poșta Română SA, datorii curente și/sau restante către furnizorii de energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura fondurile pentru acordarea acestor ajutoare prin virarea sumelor în contul bancar al Poștei Române, relatează DC News.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia. Listele detaliate cu persoanele/ familiile care au dreptul să primească acest ajutor vor fi comunicate CN Poșta Română de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

De asemenea, Guvernul a hotărât să continue acordarea de vouchere sociale pentru achiziția de alimente și mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni, pe întreg anul 2023. Mai mult, pragul venitului după care acestea sunt acordate pensionarilor a crescut, astfel că ajutorul era acordat doar celor cu pensii mai mici sau egale cu 1500 de lei. Începând de anul viitor, vor beneficia de voucherele alimentare cei cu pensii mai mici sau egale cu 1700 de lei.