Infofinanciar > Info > Mai mulți bani pentru elevi! Bursele pot fi suplimentate cu 350 de lei lunar
Info

Mai mulți bani pentru elevi! Bursele pot fi suplimentate cu 350 de lei lunar

Burse școlare
Sursa foto: Arhiva companiei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat recent un nou tip de ajutor pentru elevi. Sprijinul este destinat facilitării accesului la studiile universitare.

Noul tip de ajutor pentru elevi anunțat de MIPE este destinat sprijinirii grupurilor defavorizate pentru a urma cursurile învățământului superior. Astfel noul program, numit „Primul student din familie“, prevede diverse măsuri dedicate creșterii accesului la studii universitare.

Programul este destinat să acorde ajutor în mod special elevilor din grupurile subreprezentate ori defavorizate. Măsurile includ sprijinirea și consilierea lor în tranziția la universitate, dar și majorarea burselor sociale sau de merit.

Sunt vizați, în sprecial elevii din mediul rural. Conform inițiatorilor programului, în aceste zone probabilitatea ca un tânăr să fie primul din familie care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior este cu mult mai mare decât în cazul celor din mediul urban.

Programul „Primul student din familie“ face parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar.

Ce prevede programul

Programul prevede mai multe forme de ajutor pentru elevi și studenți:

– Măsuri de tip “punte” pentru sprijinirea tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a.

– Măsuri pentru combaterea reducerii abandonului universitar în rândul studenților proveniți din familii cu un nivel scăzut de educație.

– Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior. Acestea includ achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale pentru studenții cu dizabilități.

Ghidul solicitantului aflat în dezbatere publică mai prevde și majorarea burselor. Astfel, pe perioada participării program, elevii și studenții pot beneficia de suplimentarea bursei sociale/de merit cu 350 de lei/lună. Programul va fi finanțat printr-un apel competitiv de proiecte din cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 și din bugetul de stat, conform avocat.net.

Sprijin și prin StudentInvest și Euro 200

În prezent, statul român oferă sprijin financiar studenților prin intermediul mai multor programe. Unul dintre acestea este StudentInvest oferă posibilitatea accesării de credite garantate de stat în valoare de până la 75.000 de lei. Totodată, prin Euro 200 pot fi obținuți 200 de euro nerambursabili pentru achiziționarea de calculatoare.

Programul StudentInvest, lansat în 2022 prin OUG nr. 95 din 29 iunie, a fost actualizat anul trecut prin Legea nr. 224/2023. Actualizarea a introdus o majorare a plafonului de credit, precum și a limitei de vârstă până la care se pot cere bani. Programul facilitează accesare unui credit în valoare de maximum 75.000 de lei garantat 80% de stat. StudenIvenst facilitează accesul la finanțare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți.

Prin programul Euro 200 studenții pot primi un ajutor în valoare de 200 de euro pentru achiziționarea de calculatoare. Conform prevederilor actualizate în 2023, de acest ajutor pot beneficia pot beneficia studenții în vârstă de până la 26 de ani. Cu condiția ca venitul brut pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu 500 de lei.