Infofinanciar > Info > Nu e tocmeală! Listele cu elevi care vor primi burse de merit trebuie depuse până la 6 octombrie
Info

Nu e tocmeală! Listele cu elevi care vor primi burse de merit trebuie depuse până la 6 octombrie

Sursă foto: fanatik.ro
Foto: facebook.com

Listele cu elevi care vor primi burse de merit trebuie depuse de dirigintele clasei la secretariatul unității de învățământ până la data de 6 octombrie.

Aceasta nu implică formularea vreunei cereri din partea elevilor sau a părinților. Bursele se acordă la propunerea dirigintelui primilor 30% din totalul elevilor dintr-o clasă cu cele mai bune rezultate la învățătură. Dar precum și celor care au medii de cel puțin 9,50.

Listele cu elevi care vor primi burse nu implică cereri

Metodologia-cadru privind acordarea burselor școlare prevede că acordarea burselor nu este condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

Prin urmare, dirigintele va înainta la secretariatul școlii lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale. Acest lucru trebuie făcut în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor an școlar.

În cazul clasei a V-a

În cazul elevilor claselor a V-a, pentru care sunt luate în calcul rezultatele obținute în primele două module de învățare, lista cu elevii propuși pentru bursa de merit este depusă la secretariatul școlii în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie. Există și excepții în care părinții trebuie să depună cerere pentru bursa de merit. Este vorba despre părinții ai căror copii au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare. Desigur, cele recunoscute de Ministerul Educației.

La fel se face și pentru cei care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale.

Asemenea și pentru elevii care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federații sportive în sporturi olimpice.

Ce burse sunt

În anul școlar 2023-2024, ministerul acordă șase tipuri de burse pentru elevi:

  1. Bursă de excelență olimpică I – intre 750 si 3000 de lei
  2. Bursă de excelență olimpicăa II – 700 de lei
  3. Bursă de merit – 450 de lei
  4. Bursă socială – 300 de lei
  5. Bursa pentru mame minore – 700 de lei
  6. Bursa tehnologică – 300 de lei

Când se plătesc bursele elevilor

Bursele se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucraroare anterioară acesteia.

Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât şi pentru luna octombrie a anului curent se face la data de 15 noiembrie.

Cum se cumulează bursele şcolare

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursa de merit pe an, indiferent de rezultatele obţinute în anul şcolar anterior.

Un elev poate beneficia de o singură bursa socială, chiar dacă îndeplineşte mai multe criterii sociale.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele şi/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/ bursa de merit.