Infofinanciar > Info > Informații despre popririle conturilor! ANAF: „Toți românii vor ști în avans”
Info

Informații despre popririle conturilor! ANAF: „Toți românii vor ști în avans”

anaf (sursă foto: arhiva companiei)
sursă foto: arhiva companiei

Agenția Națională de Administrare Fiscală face lămuriri în legătură cu acțiunile desfășurate. ANAF a efectuat un număr de 1.492 de popriri asupra sumelor datorate debitorilor de către terți, cu 4,70% mai multe comparativ cu semestrul I al anului 2022.

„În conformitate cu prevederile art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. În ceea ce privește înștiințarea contribuabililor cu privire la măsurile de executare silită întreprinse, respectiv somație și popriri, precizăm faptul că în situația în care debitorii sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual, organele fiscale procedează la înștiințarea acestora în mod operativ prin intermediul acestuia. În caz contrar, atât somația, cât și adresa de înștiințare privind înființarea popririi executorii, se comunică prin poștă, ceea ce conduce la un decalaj de timp de la momentul înființării popririi până la primirea de către debitor a unui astfel de document”, se menționează în cadrul unui comunicat de presă emis de către ANAF.

ANAF și obligațiile fiscale

Astfel, dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se sting obligațiile fiscale restante sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită.

„Totodată, potrivit dispozițiilor art. 236 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente”, mai menționează ANAF, potrivit Adevărul.

Mai aflăm că există sistemul informatic e-Popriri. Acesta a condus la eficientizarea și accelerarea procesului de instituire/ridicare a popririlor, iar pe de altă parte, administrația fiscală a diminuat cheltuielile cu comunicarea actelor de executare silită către instituțiile de credit.

„Recomandăm contribuabililor să se înroleze în Spațiul Privat Virtual, astfel încât să poată solicita ori să primească documente din partea administrației fiscale, să poată accesa oricând situația fiscală proprie, luând astfel la cunoștință cu celeritate despre orice măsură întreprinsă de administrația fiscală în vederea stabilirii și recuperării obligațiilor fiscale, potrivit legii”, încheie ANAF comunicatul.