Infofinanciar > Info > Guvernul a decis: Indemnizația de creștere a copilului se majorează cu 50%
Info

Guvernul a decis: Indemnizația de creștere a copilului se majorează cu 50%

OCDE a propus scurtarea duratei concediului de creștere copil
Sursa foto: Arhiva companiei

Guvernul României a adoptat o hotărâre care prevede majorarea cu 50% pentru indemnizația de creștere a copilului. Nu toți părinții vor putea beneficia însă de această măsură.

Printr-o hotărâre de guvern recentă, Executivul majorat cu 50% indemnizația de creștere a copilului. Măsura se aplică însă doar pentru părinții care au în îngrijire gemeni, tripleți sau multipleți. Conform datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), în România, există un total de 2.188 de familii care se încadrează în această categorie. Numărul total de gemeni sau tripleți este de 4.404 copii.

Actul normativ prevede majorarea indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil. Majorarea se acordă și în cazul copiilor născuți în timpul în care părinții primesc deja indemnizația pentru creșterea altui copil.

În plus, indemnizația se va majora cu 50% pentru fiecare copil care s-a născut în timp ce mama era deja în concediu de maternitate, conform dailybusiness.

Cum se obține indemnizația de creștere a copilului

Pentru a putea beneficia de acest spor, părinții trebuie să depună mai multe acte pentru obținerea indemnizației. Dosarul include:

– Cerere tip pentru indemnizație creștere copil.

– Actul de identitate al solicitantului, respectiv părintele care va beneficia de concediul de creștere copil.

– Actul de identitate al celuilalt părinte (după caz).

– Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită indemnizația.

– Livretul de familie sau certificatul de căsătorie.

– Adeverinţă de la angajator care să ateste că solicitantul a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului. De asemenea, trebuie precizat și nivelul lunar al acestora, prima şi ultima zi de concediu de maternitate, data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, prima zi de concediu de creştere a copilului.

– Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut.

Când se poate depune dosarul

Conform prevederilor legale, cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate. Cererea trebuie însoțită de actele menționate și poate fi depusă de oricare dintre părinți,

Concediul de maternitate este format din concediu prenatal și concediu postnatal. Durata maximă prevăzută de lege este 126 zile, iar de acest drept poate beneficia doar mama copilului. Duratele concediilor prenatal și postnatal se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului. Legea prevede însă că durata minimă obligatorie a concediului postnatal, este de 42 de zile calendaristice. Aceasta se calculează începând cu data de naștere a copilului.

Conform prevederilor legale, indemnizația se plătește după terminarea concediul postnatal. Cu condiția ca dosarul să fie depus în termen de 60 de zile.