Eticheta: "gnl"

Gazul natural lichefiat (GNL) este gaz natural (predominant metan, CH4, cu un amestec de etan C2H6) care a fost răcit în formă lichidă pentru ușurința și siguranța depozitării sau transportului fără presiune.