Eticheta: "copii"

Un copil este un om în faza de dezvoltare numită copilărie (în general în Europa copilăria durează până la vârsta de 14 ani; copilul face parte din familie, fiind urmașul și moștenitorul părinților săi biologici sau adoptivi). Copii dispun de drepturile copilului.