Eticheta: "Codul Fiscal"

Codul fiscal este cunoscut sub două înțelesuri: (1.) cod de identificare fiscală (CIF) sau cod unic de identificare (CUI) al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate, și (2.) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. CIF reprezintă organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală.