Eticheta: "actiuni"

Acțiunile sunt valori mobiliare care reprezintă proprietatea unei fracțiuni a unei companii; dreptul de proprietate a unei fracțiuni din capitalul social al unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni. Ele dau dreptul de a participa la beneficii sau pierderi proporțional cu cota deținută.