Infofinanciar > Esential > Este rentabil sau nu să cumperi vechime în muncă? Avantajele și dezavantajele acestui sistem
Esential

Este rentabil sau nu să cumperi vechime în muncă? Avantajele și dezavantajele acestui sistem

infofinanciar.ro
FOTO: infofinanciar.ro

Cetățenii României care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat, o pot face până în august 2023, adică Statul vine în ajutorul persoanelor care din varii motive nu și-au îndeplinit îndatoririle civice și propune o modalitate de rezolvare a acesui impediment prin cumpărarea vechimei în muncă.

OUG163/2020 stipulează faptul că pot cumpăra vechime în muncă acele persoane care nu au calitatea de pensionari dar ” pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene”.

Este bine de știut faptul că persoanele care au lucrat în străinătate și au cotizat în țara respectivă nu pot apela la mecanismul de cumpărare de vechime.

Avantajele și dezavantajele sistemului de cumpărare a vechimii în muncă

În linii mari, este vorba de plata contribuțiilor la fondul de pensii care nu au fost plătite pe durata perioadei de inactivitate, prin urmare, pentru cei interesați de cumpărarea în vechime trebuie să aibă în vedere faptul că plata retroactivă a asigurărilor către bugetul de pensii este posibilă doar pentru perioade de cel mult șase ani, anterior datei la care s-a încheiat contractul de asigurare.

Contribuția poate fi achitată prin încheierea unui contract între cel care solicită cumpărarea vechimii în muncă și Casa teritorială de Pensii, dar nu oricare, cea la care este arondat solicitantul. În cadrul acelui contract se va trece perioada/ perioadele de asigurare, venitul, cont de contribuție și totalul cuantumului contribuției de asigurări sociale.

Un prim beneficiu pe care-l aduce cumpărarea de vechime în muncă constă in faptul că fiecare contract de plată retroactivă acoperă o perioadă de șase ani, dar solicitantul poate întocmii cu Casa de Pensii mai multe contracte atâta vreme cât fiecare acoperă o perioadă de șase ani.

Ce trebuie reținut este faptul că din toate cele prezentate, trebuie reținut faptul că vechimea în muncă produce efecte asupra valorii pensiei doar dacă este dublată de plata lunară a contribuțiilor pentru pensie, obligație care revine angajatorului, ce reține din veniturile salariatului sumele respective și le virează, conform legii. În cazul celor care au activități independente, vechimea în muncă are valoare doar dacă sunt achitate aceste taxe către sistemele de protecție socială.

Pentru cei care nu au cotizat la un fond de pensii privat și care sunt nevoiți să apeleze la acest mecanism de cumpărare de vechime, dezavantajul constă în faptul că  respectivul contract de asigurare socială încheiat conform ordonanței de urgență își încetează aplicabilitatea la data la care contribuția de asigurări sociale datorată este achitată în întregime.

În situația în care la data de 31 august 2023 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate scrie în OUG 163/2020. Astfel, autoritățile vor lua în calcul numai ce s-a plătit deja, fără să ia vreo măsură coercitivă legată de partea rămasă neachitată”. Prin urmare, pentrua vă achiziționa vechimea în muncă tebuie să aveți în vedere faptul că pentru a beneficia de resursele acetsui sistem trebuie să onorați clauzele financiare prevăzute în contractul cu Casa teritorială de Pensii până la 1 august 2023, asta în cazul în care nu veți deja deschis un cont de pensie privată.