Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea a venit de la cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației. Volumul s-a majorat cu 2,8%. Și a contribuit cu +1,7% la creșterea PIB. Volumul consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice s-a majorat cu 6,9%. Și a contribuit la creșterea PIB cu +0,7%. De asemenea, volumul formării brute de capital fix s-a majorat cu 10,7%. Cu o contribuție de +2,8% la creşterea PIB.

Un impact pozitiv la creșterea PIB a fost înregistrat de exportul net (+1,3%). Consecință a scăderii volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 0,6%. Corelată cu o reducere mai pronunțată a volumului importurilor de bunuri şi servicii (-3,2%), potrivit Hotnews.ro