Info

Directorul responsabil cu sistemele de sănătate al Comisiei Europene: ”Este nevoie de investiții în personalul sanitar!”

Andrzej Rys
Foto: twitter.com

Andrzej Rys, director responsabil cu sistemele de sănătate, produsele medicale și inovarea în cadrul Comisiei Europene spune că  forța de muncă din domeniul sanitar se confruntă atât cu provocări externe, cât și interne, cum ar fi deficitul de personal, inegalitățile geografice, lipsa formării specifice, schimbarea tehnologiilor și a cerințelor în materie de îngrijire, precum și planificarea insuficientă a forței de muncă.

– În opinia dumneavoastră, care este cea mai mare provocare cu care se confruntă statele membre în momentul de față în ceea ce privește personalul sanitar?

– Toate statele membre se confruntă cu aceleași dificultăți, în sensul că nu este posibil ca sistemele de sănătate să asigure o îngrijire de înaltă calitate pentru toți europenii fără a avea un număr suficient de angajați cu competențele corespunzătoare, acolo unde este nevoie.

Se estimează că în Europa există un deficit de aproximativ 1 milion de lucrători în domeniul sănătății. De asemenea, ne confruntăm și cu un „exod” de medici și asistenți medicali, care se stabilesc în țări cu condiții de muncă mai bune și cu salarii mai mari, ceea ce generează un deficit în țările lor de origine.

La fel de îngrijorător este și dezechilibrul între cererea și oferta de competențe în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății, ceea ce duce la irosirea capitalului uman, împovărează resursele publice și subminează furnizarea de servicii medicale eficiente din punct de vedere al costurilor.

Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că schimbările tehnologice în domeniul asistenței medicale sunt adaptate la nevoile personalului sanitar și la cele ale pacientului, că forța de muncă se poate adapta la situații noi și că schimbările au ca efect o îmbunătățire efectivă în furnizarea de servicii de îngrijire.

Nu există o soluție universală, fiecare stat membru trebuie să aplice propriile reforme în funcție de necesitățile sistemului său de sănătate.

Priorități naționale

– Ce face UE pentru a ajuta personalul sanitar?

– Tratatul UE prevede că politica în domeniul sănătății și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală sunt o competență națională.

Comisia monitorizează și analizează provocările legate de forța de muncă din domeniul sănătății prin intermediul Semestrului european, care abordează o gamă largă de aspecte, cum ar fi penuria de profesioniști, condițiile de lucru, lipsa de competențe și organizarea resurselor umane pentru a se adapta la sisteme de sănătate mai integrate.

Comisia ajută autoritățile naționale să răspundă acestor provocări și să facă schimb de experiență și expertiză. De aceea a fost adoptată acțiunea comună privind planificarea și prognozarea forței de muncă din domeniul sănătății și a fost instituită rețeaua de experți în materie de planificare și previzionare a forței de muncă din sectorul sanitar.

Comisia va continua să ofere sprijin și va lansa în curând o cerere de proiecte prin intermediul Programului în domeniul sănătății 2020 pentru a finanța inițiative axate pe politici de menținere în sistem a personalului sanitar, pe accesul la asistență medicală în zonele insuficient deservite, precum și pe reorganizarea serviciilor de îngrijire între spitale și alte centre de asistență medicală primară și la nivel de comunitate prin transfer de sarcini și coordonare interpersonală.

Lucrurile se îmbunătățesc constant

– Sunteți optimist în ceea ce privește viitorul?

– Da și pe bună dreptate, întrucât sistemele de sănătate din Europa sunt printre cele mai bune din lume. Și nu putem uita că traversăm o „perioadă de aur” în ceea ce privește asistența medicală și că lucrurile se îmbunătățesc constant.

Dar trebuie să ținem seama și de faptul că trăim într-o lume din ce în ce mai interconectată, unde riscurile pot crește rapid și pot deveni o problemă globală.

Așadar, este extrem de important să continuăm să investim în sănătate. Aceasta înseamnă, în primul rând, să investim pentru a avea cetățeni sănătoși și care să se bucure de o viață cât mai lungă. Este esențial să investim în personalul nostru sanitar, să menținem în sistem cadrele noastre medicale actuale, să le asigurăm condiții de muncă sigure și să fim în măsură să răspundem noilor nevoi în materie de competențe. Investiția în persoane care contribuie la menținerea sănătății s-a dovedit întotdeauna a fi un plasament cu randament mare.