Infofinanciar > Opinii > Decontarea concediilor medicale – sfaturi pentru recuperarea eficientă a acestora
Opinii

Decontarea concediilor medicale – sfaturi pentru recuperarea eficientă a acestora

Dinu Maria Cristina, avocatul titular al Cabinetului Dinulawyers, sursă foto arhiva personală
Dinu Maria Cristina, avocatul titular al Cabinetului Dinulawyers, sursă foto arhiva personală

Nu cred că există angajator în România care să nu se fi lovit de problema decontărilor cu întârziere a indemnizațiilor de concedii medicale care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

În legislația națională avem un mecanism defectuos pentru această decontare, care funcționează în felul următor: angajatorul este obligat să plătească salariatului indemnizația de concediu medical, urmând ca ulterior să solicite rambursarea sumelor plătite de la casa de sănătate.

Angajatorul este obligat să achite lunar salariatului indemnizația de concediu medical, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. În caz contrar, poate fi amendat de CNAS cu o amendă situată între 3500-6000 lei.

Pentru aceste indemnizații plătite salariaților și care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, angajatorii trebuie să depună cereri de rambursare la casele teritoriale de asigurări de sănătate, în termen de 90 de zile. Depășirea acestui termen determină respingerea definitivă a cererilor, angajatorii fiind în imposibilitate de a-și mai recupera sumele plătite salariaților.

Cererile de restituire sunt analizate și fie sunt acceptate și propuse spre plată, fie sunt respinse. În situația în care cererile de restituire sunt respinse, deficiențele identificate de casa de asigurări de sănătate, trebuie remediate într-un termen de 90 zile.

Potrivit prevederilor legale, casele de asigurări de sănătate procedează la plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație.

În practică, întârzierile la decontarea indemnizațiilor de concedii medicale au o durată cuprinsă între câteva luni până la 1-2 ani de la împlinirea termenului de plată (60 de zile de la depunerea cererii de restituire aprobată).

Angajatorii se trezesc de multe ori cu importante sume de bani blocate la casele de asigurări de sănătate, care nu procedează la restituirea sumelor avansate de angajatori în termenul legal. Nu trebuie uitat că vorbim de indemnizații care conform prevederilor legale, se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și nu din bugetul angajatorului.

Trebuie reținut însă că indiferent de întârzierile la procedura de decontare de la casa de asigurări de sănătate, angajatorii nu pot refuza plata indemnizațiilor de concedii medicale către proprii salariați.

Cum se pot recupera indemnizațiile de concedii medicale datorate de casele de sănătate

Dacă au trecut cele 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire (sub condiția ca cererea de restituire să fie validă și propusă la plată), iar sumele restante nu au fost restituite de casa de asigurări de sănătate, cea mai sigură modalitate de recuperare a acestor sume este prin instanța de judecată.

Acest lucru presupune să introduceți o cerere de chemare în judecată împotriva casei teritoriale de asigurări de sănătate și să solicitați plata indemnizațiilor restante aprobate la plată. Acțiunea este scutită de taxă de timbru și se soluționează într-un termen relativ rapid (2-4 luni de la data introducerii acțiunii). Cheltuielile de judecată reprezentând onorariul de avocat se recuperează de la casa teritorială de asigurări de sănătate.

Pe lângă sumele de restituit reprezentând indemnizațiile achitate salariaților, puteți solicita obligarea casei de sănătate la plata de dobânzi legale, precum și la actualizarea cu indicele de inflație a sumelor restante!!! În condițiile în care restanțele la plată depășesc în multe cazuri 12-18 luni, actualizarea sumelor cu dobânda legală și indicele de inflație reprezintă o reparație justă a prejudiciului.

Din analiza jurisprudenței în această materie, cererile cu un astfel de obiect sunt admise de instanțele de judecată în mare parte chiar de la primul termen de judecată (în situația în care cererile de restituire sunt valide și propuse la plată). Nu de puține ori însă, casele de asigurări de sănătate procedează la plata debitului principal până la primul termen de judecată, fiind obligate doar la dobânzi legale/actualizarea cu indicele de inflație/cheltuieli de judecată (în situația în care s-au solicitat prin acțiunea introductivă).

Această modalitate de recuperare a indemnizațiilor de concediu medical reprezintă din păcate cam singura metodă de presare a casei de sănătate pentru recuperarea rapidă a sumelor restante, dacă luăm în considerare că durata unei proceduri de decontare de la casa de sănătate poate depăși chiar și 1-2 ani de la depunerea cererii.

Or, într-o perioadă economică atât de dificilă precum cea în care ne aflăm, recuperarea acestor sume reprezintă pentru mulți angajatori un moment de respiro.

Începând de anul viitor, se dorește reglementarea unui mecanism de compensare a sumelor aferente concediilor medicale pe care statul trebuie să le restituie angajatorilor, cu taxele plătite în baza Declarației 112 (impozitul pe salarii, contribuția de asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurări sociale, contribuția asiguratorie pentru muncă). Însă până când acest mecanism de compensare mult așteptat de angajatori va fi și funcțional, va trebui cu siguranța să mai așteptăm.

Despre autor

Dinu Maria Cristina, avocatul titular al Cabinetului Dinulawyers și membru în cadrul Baroului București, are o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic. În tot acest timp a acordat consultanță, a reprezentat și asistat cu succes în fața instanțelor de judecată, atât persoane fizice cât și persoane juridice, în litigii de drept civil, dreptul familiei, contencios administrativ, recuperări creanțe, executări silite, insolvență, achiziții publice și dreptul muncii.
Începând cu anul 2021, Dinu Maria Cristina a obținut calitatea de practician în insolvență definitiv, fiind membru al Uniunii Practicienilor în Insolvență din România și titular al Cabinetul Individual de Insolvență Dinu Maria Cristina.