Info

Datoria externă a României este în creștere! BNR a anunțat o majorare cu peste 5 miliarde de euro

zf.ro
FOTO: zf.ro

România se îndatorează din ce în ce mai mult. Datoria externă totală a României atât cea publică cât și privată a crescut cu 5, 81 de miliarede de euro în prima parte a anului. În perioada ianuarie-iulie gradul de îndatorare a României a ajuns la 140, 4 miliarde de euro, din care 57, 1 miliarde reprezintă doar datoria administrației publice. Datele oferite de Banca Bațională a României indică o scădere în valoare de 1,6 miliarde de euro aferente cheltuielior efectuate de sistemul public.

În acest sens Raportul BNR mai arată faptul că:

”Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influenţa negativă de aproximativ 8,9 miliarde euro, rezultată din scăderea preţurilor acestor instrumente şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară”, potrivit zf.ro.

Doar datoria externă a României se ridică la 97,5 miliarde de euro în timp ce creditele intragrup reprezintă aproximativ 43 miliarde de euro.

Datoria externă a României a ajuns la 140 de miliarde de euro, conform BNR

Cifrele oferite de Banca Națională a României mai relevă faptul că datoria externă a României, pe termen lung însumează 96, 3 miliarde de euro adică 68, 6 % din totalul datoriei externe. Față de luna decembrie a anului 2021 procentajul este în scădere cu 0,8%. Pe termen scurt, potrivit raportului BNR, datoria externă a României înregistrează o creștere de 17,7% față de ultima lună a anului trecut, ceea ce face ca suma să se ridice la 44 de miliarde de euro adică 31, 4 % din totalul datoriei externe.

În ceea ce privește rata serviciului datoriei externe pe termen lung, potrivit BNR a fost de 13,3 % pentru perioada ianuarie iulie 2022 față de 16,4 % cât a fost în anul 2021. Mai departe, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie a fost de 4,3 luni față de 4,9 luni cât a fost stabilit pentru 31 decembrie 2021.

De asemenea, și procentajul gradului de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculate la valoarea reziduală, se află în scădere  de la 81,9 cât era în decembrie 2021 la 76,6% cat a fost cotată în luna iulie a acestui an.

Anult trecut datoria României ajungea la 134, 2 miliarde de euro în timp ce datoria pe termen scurt a crescut față de anul 2020 cu 4 miliarde. Pentru luna decembrie a anului 2021 gradul de îndatorare a României, pe termen lung, a fost cotat la 97 de miliarde de euro adică 72,3% din totalul datoriei externe, o creștere de aproape 4% față de aceeași lună a anului 2020.

Pe termen scurt, datoria externă a fost de 37,2 miliarde de euro adică 27,7 % din totalul datoriei externe, ceea ce a însemnat o creștere de aproape 12%, scrie zf.ro