Infofinanciar > Info > Criteriile de obținere a pensiei anticipate în 2024. Care sunt actele necesare pentru pensionare
Info

Criteriile de obținere a pensiei anticipate în 2024. Care sunt actele necesare pentru pensionare

Motivele de încetare a pensiei în 2024
Sursa foto: libertatea.ro

Anul acesta pensionarea anticipată fără penalizare este posibilă doar pentru cei cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Cu condiția să aibă o perioadă de cotizare cu cel mult 5 ani peste stagiul complet de cotizare contributiv.

În ceea ce privește vechimea în sistemul de pensii, pentru atingerea stagiului minim și complet de cotizare. Se iau în considerare doar punctele de contributivitate acumulate.

Criteriile de obținere a pensiei anticipate în 2024

Pensia anticipată nu poate fi combinată cu alte venituri de natură profesională. Cuantumul acestei pensii se calculează în aceleași condiții ca și în cazul pensiei pentru limita de vârstă.

Atunci când se determină stagiul de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate, nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul:

a. a beneficiat de pensie de invaliditate.

b. a frecventat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat conform legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă.

c. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost mobilizat, concentrat sau a fost în prizonierat.

Aceste perioade în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a fost student în învățământul universitar cu frecvență sau a servit în armată, nu sunt luate în calcul la determinarea stagiului de cotizare pentru a obține pensia anticipată.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani

În ceea ce privește pensionarea anticipată, o persoană trebuie să dovedească că a depășit stagiul complet de cotizare. Este de 35 de ani, cu cel puțin 8 ani în plus. De la 1 septembrie 2024, este posibil să se obțină pensionare anticipată cu penalizări chiar și cu maximum cinci ani înainte de atingerea vârstei standard de pensionare.

Este necesară doar îndeplinirea stagiului complet de cotizare, fără a fi nevoie să se atingă un număr specific de ani în plus față de stagiul complet.

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

a) perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a datorat și plătit contribuție de asigurări sociale.

b) perioadele necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 sau, după caz, stagiul de cotizare conform legislației ulterioare acestei date.

c) timpul util la pensie realizat de agricultori și durata de asigurare, în condițiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

d) perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele au fost asigurate, conform legii, în sistemul public de pensii.

Actele pentru pensie anticipată în 2024

Iată ce documente trebuie să conțină dosarul de în 2024:

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • Livretul militar (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie). Și adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • Adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
 • Adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original;
 • Procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989. Precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Aovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat. Cu excepția celor care  au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, conform wowbiz.ro.